Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Sint Andries MC's - Schoên stad

Orig. "Schoon stad"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Schoên stad

Ha ha
mijn schoên stad
ha
yo
 
Ons vlo's draaie rond 't stad
lak de ring of ne sirocco
represent Borgerokko
en de kaente van de dok yo
los van de ??peperbus
deur den ether dus
tot on de kathedraal
van de Roma nor den Bourla
nor de Elisabethzaal
Conscience is ier gebore
liêrden ons ier leze
de Sun Wah is ier
da's de GB vör de Chineze
moest' is goesting emme
komd gerust is afgezakt
nor de kaente van de Leien
en deursnije ?? ae stad
vergane glores lak de Konijnewei
of et Trapveld
veraenderd in beton
wor dad alliên nog straffe klap teld
ne smak geld
een bouwaerf
Aentwaerpen is e slagveld
dus ik meld nae versneld
dad al 't gruun lak boter smelt
dóe' die pelle van ollen oêge
derboven oep 't staduis
of wa rellen en betoêge
en dan blefd der gin kat thuis
en overal wör da 'kik kom
??spaeiem of nen aendere coté
lak strangers in mijn stad
draa 'kik mijn roots mee
 
Refrein:
In Antwerpen dat op de morgen wacht
onder een grauwe wolkendracht
in Antwerpen aan de havenkant
x2
 
Ah, check
???wegonzemiê?? stad
da kan ek e alvast melde
mijn roots gon zoe diep
as die van Wannes Van de Velde
van on de Schelde
ou Sinjorestad
al oêt woorde meh sinjore g'ad
et zit em in de woordeschat
't dialect da wörd gesproken ier
is hardcore en plat
en god al langer mee
as cafés oep d'Ou Koremart
Aentwaerpe groête stad
mijn vuil schoên stad
soems kloêtestad
stad nor m'n art
ik eb z'al noêdig g'ad
mor de coté rond de Groête Mart
den dezen ier ee' groêtgebracht
en Sint-Andrieskwartier leefd
checkt de groête ??map
 
(refrein)
 
yo
ik trek een streep deur 't stad
zoeas nen tram van de Lijn
en niemand da' zoe vettig ??floot
gelak as mij oep 't Schijn
da' zal wel zijn
stad on de stroêm
meh' de ??trou oêrd??
mij respect god uit van et Zuid
tot on de mensen on 't Schijnpoort
gin buurt da mij stoêrd
zelfs ni iês Stuivenbaerg
oek al zegge ze da's de marginaal
ruig en aerg
'tzelfste geld vör den Dam
as ek daar is kwam
en verget zeker ni 't plein
van de Sint-Jan
oep et stadsplan
en oek de Peêrdemart
gaandeweg tot de Stadswaag
wa' der van de Schippersstraat nog rest vandaag
is 'tgeen da 'k mij afvraag
de vrugere rosse buurt
iêns losse buurt
en toffe buurt
nae maskes van plezier
g'etaleerd in een groffe buurt
ja ik weet et nog
ik eb er mee gezete nog
't is nog ni' zoe laenk geleje
mor was diên tijd ni beter nog
och on alles komd een end
oek al lek et veraal zoe staerk
mor wa' gewest is is gewest
en da' geld oek vör de Koraalbaerg
 
(refrein)
 
check it, check it, yo
 
wij ebbe duzende veroltshes
vör ba den open eêrd
van mijn stad Aentwaerpe
eige grond is goud weêrd
man ik leef in die stad
en 'k draag ze diep in mijn art
meh wa tranen en wa smart
in die stad groêtgebracht
van on de gracht van ??baromdrag
tot on de Ou Koremart
ae park ??ben keiard
??en yo ae sinjorestad??
elke second van den dag
goh' der wel iet ??van 't stad??
is er wel iet on d'aend
zoewel 's morges as 's nachs
nen aparten baend
in mijn art gebraend
nen ??arten dolk ??laenk
zet ae maenk
góe' gekruid en pikaent
interessaent
vör te wete van de paroche van mizere
'k verkies
Sint-Andries
bove veel plötskes oep de wereld
't is ier geregeld
vervelend
mor 'k zing ze veel te gere
scheel dicht
blóednuchter of beneveld
zwevend in gedachte
maatgevend in mijn akse
in mijn stad iet gon flikkere
kröpt dan mor vaer onder ae klakske
 
(refrein)
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!