Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Kakastront - Ik vul de pispot

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Ik vul de pispot

Tekst & muziek: Pipo Fellatio
REFREIN
ik vul de pispot tot on de raend
en as g'ermeh blefd spele
komd der nog wa naderaend
ik vul de pispot oep mij gemak
vör wie da 't wa kan schelen
ik zen nogal zwaar van zak
 
1
ze zeggen overdrijver en ook stoeffer en blageur
mor de mijne diên is stijver as de klink van d'achterdeur
'k em zaad meh iêlder oêpe want ik zen productief
mor de wijve die gon loêpe, z'ebbe bang van mij gerief
 
2
'k zen redelijk góe' geschape, mijnen daerm mag er zijn
veel wijven ston te gape want un kut is veel te klein
die meh ne groêten bebbel die krijg ek allemol klein
want ik vul unne kwebbel totda' ze verzope zijn
 
3
'k em redelijk groête balle en die zen alted vol
as de griete vör mij valle ston un kaken iêmol bol
na anderalve liter vald miêstal et verdict:
ze gon nör Sinte Pieter want ze zen amaal gestikt
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!