Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Kakastront - Nor d'óere

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Nor d'óere

Tekst & muziek: Dzjeems Deem
1
nen echte vent zegd noêt pardon want dad is tijd verspild
nen echte vent lot schete en bóere wor at 'em wild
nen echte vent diê slaagd ze wijf as die da noêdig ee
nen echte vent goh nor een hóerestaminee
 
REFREIN
echte vente zoê romantisch
echte vente zoe fantastisch
echte vente ziede zelde
echte venten da' zen helde
 
2
nen echte vent komd kleêr vanaf den darde stoêt
nen echte vent verwisseld oem de week van ondergóed
nen echte vent zal noêt of noêt zelf kommishes doeng
nen echte vent lot alles over on ze wijf en joeng
 
3
nen echte vent doed enkel en alliên mor wat 'em wil
nen echte vent pist overvlóedig oep de schijtuisbril
nen echte vent dóe' giêne klop want ij is superstaer
nen echte vent diê stuurd ze wijf oep tijd oep den boulevard
 
4
nen echte vent kröpt overal oep, as 'em goesting ee
nen echte vent pakt as 'em iêt stod effenaf alles mee
nen echte vent diê pakt en schaerd alliên nor dikke tette
nen echte vent ee' giên scrupules, da’s vör de zjanette
 
echte vente zoê romantisch
echte vente zoe fantastisch
echte vente ziede zelde
echte vente da' zen helde
echte vente da' zen wij
echte vente, alle drij
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!