Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Shakespeare - Zijn of ni' zijn

Orig. "Shakespeare - To be or not to be"

De beroemde monoloog van Hamlet in de naar hem genoemde tragedie.
Bron: Filip Camerman
Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Shakespeare - Zijn of ni' zijn

Zijn of ni' zijn, dad is de vraag:
is et nobeler van de gist
oem de slingers en pijle van 't buitesporig lot t'ondergaan
of oem de wapes oep te neme tegen een zi van moeilijkede
en deur te weerstaan ze te b'eindige?
 
Staerven is slape, ni mir
en meh' di slaap b'eindige we den artepijn
en de duzend schokke wor da 't vlis den aerfgenaam van is
't is een voltoiing die innig te wensen is
 
Staerve, slape
slape: misschin drome: ja, daar zit et adderke
want on dromen ons ok meugen overkomen in din dodse slaap
wannir w'ons on deze lvesstrijd emmen onttrokke,
ze mutten ons doeng reflectere:
daar zit et respect dad ons laenk lve tot mizre mokt;
 
Want wie zou de geselingen en de spot van den tijd verdrage,
den tiran z'n onrecht, de fire mens z'n vernedering,
de steke van verwrpe liefde, de vertraging van de wet,
de brutaliteit van de macht en de verachting
die de geduldige verdingste van den onwerdige stele
terwijl da' di z'neige koest oud,
meh een blote naald?
 
Wie zou de laste drage,
kreunend en zwitend een uitputtend lven ondergaan,
as de vris vr wa' der vrbij de dod lee,
vr et onontdekte laend van wiens domein
ginne reiziger terugkird,
de wil ni' zou verwarre
en ons liever de tegeslage die we kenne de' verdrage
dan te vluchte nor degeen wor da we niks van wete?
 
Zo mokt ons bewustzijn ons ammol tot laforde
en zo wrd d'aangebore kleur van ons besluitvaardigad
verzikt deur den blike schaduw van ons gedachte
 
En ondernemingen van grot belang en oge werde:
deur da respect wrren un strome kroenkelig
en verlieze z'unne vert.
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!