Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Hopeloos - Wöroem bolde gij et dan ni af

Orig. "Waarom bolde gij het dan niet af"

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

Wöroem bolde gij et dan ni af

Elke kiêr a we meh' de famille gon öt ete
zitte over mij te kaenkere en te blête
da 'k zoe lui zen en in 't uisouwe niks doeng
a 'k m'n goesting ni krijg, me gedraag lak e klein joeng
 
Liever lui as muug, on waerke de pest
swengst da' gij afwast, lig 'kik in mijne nest
of 'k lees een alf uur een boekske oep 't WC
of 'k zit on de computer of in de sofa veur TV
 
Refrein:
Want ik oêr ae niks aens doeng as klagen over mij
en döroem vin 'kik et eigelijk wel iêl straf
der kan me verstaend iêlemol ni bij
as 'kik vör niks ni deug
wöroem bolde gij et dan ni af?
 
Is er iet nief, kunde da' vör mij gon ale?
't interesseerd me ni óe da' ge 't moet betale
desnoêds zette diê keffer van ae mor te koêp
want as diê vloêienbak nog is bet, schiet ek da mörmel overoêp
 
In de keuke zedde gin al te groêt licht
da' vald ni te frête, zeh 'k vlak in ae gezicht
'k gon nor 't frituur of de pita wa' vajjeroep
stikt gij in oe patatte en au varse soep
 
(refrein)
 
In 't weekend gon ek meh m'n vrinden uit
wa' gij dervan vind intereseerd mij zjust gin fluit
en zen 'k strontzat, kots ek neffe 't bed
dan kunde swengst da' g'oepköst zing wa 'k em gefret
 
'k em gin maniere oemda 'k alted loêp te bóere
en g'ed e vermóede da'k langsgon bij de hóere
'k aanvaard ginne kritiek bracht ek on oe verstaend
diê kiêr da' ge bloeide meh e taenden in ae haend
 
(refrein)
 
Mor, mor, mor, mor...
mor binne drij jaar zal ek ae wa late zing
want dan bol ek et zelf af, want dan wör ekik achtting
want da' gij ni vertrekt is oemda' ge m'n móeder zij
en ikke dus bij ae woên en gij eigelijk feitelijk ni bij mij
5 reacties
Grytolle 16 december 2009, 15:14
nvm :p
Grytolle 16 december 2009, 14:57
zingd 'em mss "ae mörmel"?
Grytolle 1 juli 2009, 10:59
meh ö ja... e kunde wel mss correct lezen, maar "ew" ni
Krommenaas 1 juli 2009, 09:39
da's wat 'em zingd?
Johan 1 juli 2009, 01:51
"meh e" :|
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!