Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Pif Pouf Paf - Zot van au

Orig. "Zot van A"

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

Zot van au

Ik zag eur staan, 't was volle maan
'k ad wa' gedroenke, m'n bökske góe' vol
ik stoeng te beve van da' vrouwelijk schoên
ik ging nor eur tóe, en 'k zee lösterd góe
 
Gij mokt mij zoe blij
zedde gah nog vrij
schatteke, shóeke lóe
'k zen zot van au
nee, 't is ginne zwaens
ik zen iêlegaens
stapelzot van au
 
Ik zat pottóe moh 'k zag eur nog góe
ik bleef probere moh 't pakte ni' góe
ik zee m'n dröfke, gij zeh' gah vör mij
e potteke rijspap, ne pot gelei
 
Gij mokt mij zoe zot
zedde gah begod
ni blij ni blij ni blij
meh ne vent as 'kik
nee, 't is giêne zwaens
ik zen iêlegaens
stapelzot van au
ja, ja, ja!
 
'k Zen zot van au
'k zen zot van au
'k zen stapelzot
 
Ze zee tege mij
tege mij tege mij
tege mij mij mij
 
Nee nee nee nee nee
giêne zatlap on m'n zij
nee nee nee nee nee
gij vald ni mee
da's wa' zij zee
x4
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!