Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Godverdoemme

Orig. "Godverdoeme"

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

Godverdoemme

As klei manneke zee 'kik al
"meniêr pastoêr dad is een kwal"
nor de kaerk gon der wou ek ni' van wete
elke mönd ne kiêr of zes
nor de katekismus-les
's morges vruug nog veur da 'k oek mor iet od g'ete
 
't oeng m'n voete dapper uit
't intresseerde me gin fluit
ik ad goesting vör de kaerk uit te loêpe
't was ni menselijk ni miêr
en ik zwóer de lieven iêr
da 'k m'n zieleken on den duvel zou verkoêpe
 
Refrein:
Godverdoemme gij derbove
zeh blij da 'k au gin peer terug kan stove
gij meh au godsliederlijk gelul
verlost ons toch van al diê flauwekul
 
't Was direct "oud oe fatsoeng
oe communne zulde doeng
al was 't alliên mor al vör 't zicht van de famille"
ik sprong efkes uit m'n vel
mor da was van giênen tel
niemand vróeg mij of 'k da' zelf wel zou wille
 
de misêre die begon
want m'n zuster die wier non
zoe probeerde ze mij oek te manoevrere
da wier schoêntshes kleêrgstoêmd
ons móeder zee "ik ad gedroêmd
da' gij later vör pastoêr zou gon studere"
 
(refrein)
 
Vanaf toeng was 't al beslist
ik wier nen echte socialist
'k zou ni langer meh m'n vóete late spele
mor 't ging veel te braaf vör mij
'k stichtte zelf m'n partij
de pastoêr zou nau wel aenders moette kwele
 
't stroekte ni meh' zijn idee
wette wa' diê zwartrok zee
oem de massa toch mor loemp te kunnen ouwe?
"volgt allen god gedwee
en bid voor de CVP
doede 't ni... awel dan zulde 't oe berouwe"
 
(refrein 2x)
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!