Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Godverdoemme

Orig. "Godverdoeme"

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

Godverdoemme

As klei manneke zee 'kik al
"menir pastor dad is een kwal"
nor de kaerk gon der wou ek ni' van wete
elke mnd ne kir of zes
nor de katekismus-les
's morges vruug nog veur da 'k oek mor iet od g'ete
 
't oeng m'n voete dapper uit
't intresseerde me gin fluit
ik ad goesting vr de kaerk uit te lope
't was ni menselijk ni mir
en ik zwer de lieven ir
da 'k m'n zieleken on den duvel zou verkope
 
Refrein:
Godverdoemme gij derbove
zeh blij da 'k au gin peer terug kan stove
gij meh au godsliederlijk gelul
verlost ons toch van al di flauwekul
 
't Was direct "oud oe fatsoeng
oe communne zulde doeng
al was 't allin mor al vr 't zicht van de famille"
ik sprong efkes uit m'n vel
mor da was van ginen tel
niemand vreg mij of 'k da' zelf wel zou wille
 
de misre die begon
want m'n zuster die wier non
zoe probeerde ze mij oek te manoevrere
da wier schontshes klergstomd
ons meder zee "ik ad gedromd
da' gij later vr pastor zou gon studere"
 
(refrein)
 
Vanaf toeng was 't al beslist
ik wier nen echte socialist
'k zou ni langer meh m'n vete late spele
mor 't ging veel te braaf vr mij
'k stichtte zelf m'n partij
de pastor zou nau wel aenders moette kwele
 
't stroekte ni meh' zijn idee
wette wa' di zwartrok zee
oem de massa toch mor loemp te kunnen ouwe?
"volgt allen god gedwee
en bid voor de CVP
doede 't ni... awel dan zulde 't oe berouwe"
 
(refrein 2x)
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!