Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Óerekotshe

Orig. "Hoerekotje"

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

Óerekotshe

In een óerekotshen on den avekaent
em ekik mijn bloem verlore
in een óerekotshen on den avekeant
spelde 'kik mijn bloemmeke kwijt
 
en ons móe die ad mij alt verteld
goh noęt nor de slechte vrouwe
want ze zitten allięn mor achter oe geld
en ze zen vör gin aar te betrouwe
 
mor ze pinkte zoe lief en ze lachte zoe blij
en ze klopten oep eur rötshe
en ze houden eur dörreken ope vör mij
en ze vulden is on m'n... snötshe
 
ze zee m'ne prijs dięn is duzend frang
en da moette gij ięst betale
en schit dan oe fraksken, oe broekske mor uit
en zet ier mor oe sandale
 
mor eur klięre vielen amper oep de grond
en weg was die idylle
want eur börste die oenge tot oep euren buik
en euren buik oeng tussen eur bille
 
ik zee "madammeke 't is een abuus
ik kwam ier allięn iet drinke"
ze zee "menięr, ginne flauwe kul
goh liggen of et god ier stinke"
 
drij minute later stoeng 'kik oep de straat
meh m'n broek nog in m'n aenden
m'nen brief van duzend was 'erdeur gedraaid
en da' von 'kik een echte schaende
 
en koom ekik oęt aan den avekant
m'ne kostbaren tijd verdrijve
dan gon ek er allięn moh nöh de boęte zing
mor noęt ni mer nor de wijve
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in bięn (been) en groęt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!