Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Et gelof

Orig. "Het geloof"

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

Et gelof

't is nau bekan twiduzend jaar geleje
da' din engel meh Maria ee' gevree
en da' derna di kleine wier gebore
di zogezee deur God was uitverkore
ha ad gi geld en oek gin waerk
dus stichtten 'em z'n eige kaerk
 
Jezus kenden onderdduzend trukke
ha lirde de lamme lope zonder krukke
probeerde wijn in water te veraendere
en zee da' de mense moesten ouwe van mekaendere
ondankbaareid is 's wrelds lon
a stierf meh' de dorekron
 
't gelof da Jesus zoe schon ad uitgevonde
kwam in 't bereik van politieke honde
die de vlam van 't verzet probeerden uit te dove
deur den aerme kleine man in iet te doeng gelove
't system da waerkte wrid en ge
en iederin dee z'n oge te
 
de prister di koos de kaent van de miliese
meh braendstapel, foltering, mord en inquiziese
in naam van God wier verkracht en wier gestole
meh oorloge die deur de kaerk wiere bevole
we draaiden allemol mee in 't spel
uit schrik vr den duvel en verdoemmenis in de hel
 
al zen we nau al il wad iwe later
en zen der ni' zoeveul mir die gerepe zen vr pater
al wr 't gelof elken dag een bitshe zieker
de paus gedraagd z'neige nog alt as polletieker
de kaerk bemoeid eureige nog alted meh' de staat
vraagd da beveurbeld mor on ne Christen-demokraat
 
gelofd me vrij iederin mag van mij gelove
mor lot oe daaroem ni' van oe gezond verstaend berove
gedenkt da soemmige leiders gelovigad gebruiken
oem et volk in de groei van z'n kracht te kunne fnuike
g'indoctrineerd, geharsespeld
zoe aerg hee Jesus 't ni bedeld
 
2 reacties
Doederik 22 juli 2009, 00:48
belsterd en alle klein foutjes deruitg'old, en de o verlierd in dees lieken inderdaad wel veul z'ne naslag, mor wel duidelak nog een o. (o verlierd zoewizo mir z'ne naslag is mij gedacht, as de i)
Grytolle 22 juli 2009, 00:03
is 't eigelak "gelef"? 'k orden er ginne naslag mor de oe klonk oek ni oo-achtig
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!