Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Maske van den buite

Orig. "Maske van den buite"

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

Maske van den buite

refrein:
ik wil vaner, 'k wil vaner
nr da maske van den buite
want wa' ze dee da' dee' ze toch zoe ge
ze was ni knap, ni' zo knap
da' ge derachter zou gon fluite
mor wa' ze dee, da' dee' ze ge en e
 
'k zat vr een week meh m'n tent in Boemmerskonte
amai m'n or was me dad een beregat
'k wou vroem nor uis, mor inis zah 'kik die blonte
joenges joenges, van zoe intshe dromde nat
 
(refrein)
 
den isten avend ware wij al dikke vrinde
we ginge same meh' de kiekes oep de stok
den ber di zocht ons mor den ber kost ons ni' vinden
want ik dee kukkeleku en zij dee tok tok tok
 
(refrein)
 
ze was ni plat gelak et laend wrda' ze wonde
et is te zegge ze was zjust nr mijnen taend
'k zag al direct da' da vr mij de moeite londe
van koeie melke ad ze iet of wa' verstaend
 
(refrein)
 
ik kwam vroem thuis gelak nen echten ouwen taaie
m'n vrouke zee "ge zeh' zoe slap lak tutterfrut"
maar ze zag de plakken oep m'n broek en 't was verraaie
toeng zee' ze "buite, goh mor trug nor die beretrut"
 
(refrein)
 
mor wa' ze dee, da' dee' ze ge en e
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!