Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Vör nen appel en een ei

Orig. "Voor nen appel en een ei"

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

Vör nen appel en een ei

we ston te schriêwe moêrd en braend
et is verdoemme toch e schaend
die profiteurs daar on den dop
die zen te lui vör ieder job
 
't is 't uitschot van de maatschappij
da' ze gon waerke gelak as wij
kom scheid et kore van et kaf
der dragen wij ni miêr vör af
 
refrein:
mor wie wet zedd' er morge bij
stodde mee in die lange rij
tusse die doppers zij on zij
vör nen appel... en een ei
 
as ge de vrouwe zoe wa kend
dan is 'er negetig procent
da' zwanger is of zwanger wörd
ze doeng uneige niks tekört
 
een mondshe miêr, da's niks vör un
't is ni da 'kik et un ni' gun
mor meh ne kleine on oe börst
wörde vöriêst nog ni' geschörst
 
(refrein)
 
die zwarte manne zen oek wriêd
die ziede noêt of noêt bezwiêt
z'emme vijfendaertig joeng
moette gin kloête ni mer doeng
 
en ik snap ni oe da' da mag
ze doppe toch nog elken dag
kom stekt die mannen in den bak
ze wörre rijk oep onze zak
 
(refrein)
 
vör nen appel... en een ei
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!