Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Madam van beneje

Orig. "Madam van beneje"

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

Madam van beneje

ik zen kwaad oep madam van beneje
madam van beneje den trap
die ee mij tot ontucht verleje
z'is vaer in de veftig mor knap
 
ik won ekik nog alt bij m'n ouwers
wij uren een appartement
benejen ons wond madam Pauwels
meh een kat en nen ber van ne vent
 
da madammeken is vaere van eilig
want stod eure vent meh' de nacht
dan is 't oep den trap ni mer veilig
dan stoh madam Pauwels oep wacht
 
ik kwam gistere laat van de training
'k ad et licht in de gaenk nog ni aan
toeng 'k inis tot m'n grote verbazing
iemand achter me gat voelde staan
 
ze schaerde me bij me gileeke
en zee meh een onschuldig gezicht
"wilde gij is ne plon kome steke
want ik zit al een uur zonder licht?"
 
enfin, wij meh twi nor de kelder
meh e keske, ge wet e da' ga
mor mijne gist di bleef elder
en ik vreg eur "wor is nah di plon?"
 
ze zee "'k wil oe ni overstelpe
gij zeh ne gewillige gast
kom is ieren ik zal oe wel elpe
ik ou oe bougieke wel vast"
 
ze trok mij in 't doenkerste oekske
en ze fluisterde snuit tege snuit
as ge braaf zeh, dan krijde e koekske
en ze blaasde me keske toeng uit
 
der pipten inis e scharnirreke
ik verschoot en et licht da' ging aan
en ik zag, 't was vr mij gi plezirreke
eure vent in de kelderdeur staan
 
ik zee "'k wou ne plon kome steke, menir
oemdad oe madam da ni kon"
mor ik was der vr d'uilen on 't preke
want ik stoeng der al zonder kalson
 
ik zen kwaad oep menir van beneje
menir van beneje den trap
di vent di kan nerges ni tege
a is vaer in de veftig mor rap
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!