Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Hopeloos - De wreld vergaat

Orig. "de wereld vergaat"

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

De wreld vergaat

Mense 't is tijd oem is t oe kot te kome
lot alles valle en nemd mor is verlof
pakt oe valies en goh mor is ge reize
old oe tentshe mor al vanonder 't stof
vegd on alles virkaentig oe klote
mokt oe in nikske toch ni mer kwaad
want et zal allemaal ni bate
aangezing da' de wreld vergaat
 
Mense, ge moet ervan profitere
doed oe poeng oep tod oep de leste frang
ge moet oe vr mij zeker ni' genere
ed vr nikske of niemand ginen bang
loept mor allemaal in oewen blote
waendeld gerust in 't midde van de straat
on regels vegde mor oe vete
want bedenkt da' de wreld vergaat
 
Wroem zou 'k mij nog wasse?
wroem zou 'k nog kssen en doeng?
wroem zou 'k nog waerke?
wroem nog betale vr m'n joeng?
wroem alted oep tijd zen?
wroem ginen dag te laat?
et ee toch allemaal gine zin
a' ge wet da' de wreld verga
 
Ik kruip elken dag oep aender wijve
ik zuip mah alted stiepelzat
ik smor de loengen uit m'n lijf
ik laat mij zelfs pakken in m'n gat
want et kan mij allemol zjust ni boemme
aids, kaenker, syfilis, m'ne prostaat
dor lig ekik allemaal ni' van wakker
waaroem zou ek als de wreld verga?
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!