Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Jan Brˇeder

Orig. "Jan Broeder"

Gezongen te Destelbergen. Bron: Snellaert, Oude en nieuwe liedjes, 1864.
Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Jan Brˇeder

Trad. Arr. W. van de Velde
Jan Brˇeder vrijd e maske zuut
Jan Broeder vrijt een meisje zoet
e maske bove mate
een meisje buitengewoon
en ad eur vader ni thuis en is
en als haar vader niet thuis is
dan got 'em er wa ba praten
dan gaat hij er wat bij praten
÷psasa ribbedoebbeda
opsasa ribbedobbeda
dan got 'em er wa ba prate
dan gaat hij er wat bij praten
falala
falala
 
Et wier nau twelf van de nacht
Het werd nu twaalf van de nacht
de klokke luiden alle
de klokken luiden alle
da maske tege Jan Brˇeder sprak
dat meisje tegen Jan Broeder sprak
god en leesd au getijen
ga en lees jouw getijden
÷psasa ribbedoebbeda
opsasa ribbedobbeda
god en leesd au getije
ga en lees jouw getijden
falala
falala
 
Jan Brˇeder over 't kaerkof kwam
Jan Broeder over het kerkhof kwam
de preekiŕr kwam 'em tege
de preekheer kwam hem tegen
de preekiŕr tege Jan Brˇeder sprak
de preekheer tegen Jan Broeder sprak
wor zedde vandenacht gebleven?
waar ben je deze nacht gebleven?
÷psasa ribbedoebbeda
opsasa ribbedobbeda
wor zedde vandenacht gebleve?
waar ben je deze nacht gebleven?
falala
falala
 
Wor da 'k vandenacht gebleve zen
Waar ik deze nacht gebleven ben
da' zal mij ni berouwe
dat zal mij niet berouwen
ze droenke der bier en ze tapte der wijn
ze dronken er bier en ze tapten er wijn
en ze sprake der al van vrouwen
en ze spraken er van vrouwen
÷psasa ribbedoebbeda
opsasa ribbedobbeda
en ze sprake der al van vrouwe
en ze spraken er van vrouwen
falala
falala
 
Jan Brˇeder in et kloŕster kwam
Jan Broeder in het klooster kwam
d'inwoŕners baden alle
de inwoners baden alle
den iŕne tege den aendere sprak
de ÚÚn tegen de andere sprak
Jan Brˇeder zal w÷rre gevangen
Jan Broeder zal worden gevangen
÷psasa ribbedoebbeda
opsasa ribbedobbeda
Jan Brˇeder zal w÷rre gevange
Jan Broeder zal worden gevangen
falala
falala
 
As Jan Brˇeder dad ad verstaan
Toen Jan Broeder dat had begrepen
dat 'em zou w÷rre gevange
dat hij zou worden gevangen
meh iŕne sproeng ij de venster uit
met ÚÚn sprong hij de venster uit
en a liet z'n kap dor angen
en hij liet zijn kap daar hangen
÷psasa ribbedoebbeda
opsasa ribbedobbeda
en a liet z'n kap dor ange
en hij liet zijn kap daar hangen
falala
falala
 
At 'em een end wegs geloŕpen od
Toen hij een eindje weggelopen was
tung keek 'em nog is oemme
toen keek hij nog eens om
a riep o kap gij duvelskap
hij riep oh kap jij duivelskap
gij krij mij ni weeroemmen
jij krijgt mij niet weerom
÷psasa ribbedoebbeda
opsasa ribbedobbeda
gij krij mij ni weeroemme
jij krijgt mij niet weerom
falala
falala
 
Diŕ da' dees lieken ee' gedicht
Degene die dit liedje heeft gedicht
en ja oek ee' gezoenge
en ja ook heeft gezongen
da was ne pater, a iŕtte Jan
dat was een pater, hij heette Jan
en a is z'n kap ontsproengen
en hij is zijn kap ontsprongen
÷psasa ribbedoebbeda
opsasa ribbedobbeda
en a is z'n kap ontsproenge
en hij is zijn kap ontsprongen
falala
falala
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ÷ = de korte eu van st÷rm (storm) en l÷stere (luisteren)
  • ˇe = de lange oe van zjalˇes (jaloers) en bˇer (boer)
  • en = zoals in biŕn (been) en groŕt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!