Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Hopeloos - Dad is ni niks

Orig. "Daddisniniks"

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

Dad is ni niks

Refrein:
Dad is ni niks, nee nee nee nee
dad is ni niks, nee nee nee nee
dad is ni niks, nee
nee, dad is ni niks
dad is ni niks, nee nee nee nee
dad is ni niks, nee nee nee nee
dad is ni niks, nee
nee, dad is ni niks
 
Ik zit ekik altijd allin
niemand zegd "ochaermen, ochgod
di joenge klaagd zeker stin en bin
zit alt inzaam in z'n kot"
nee, ze denke "din is gelukkig
der is niks dat 'em ni ee"
mor alles oep oew intshe
da' vald begod ni mee
 
(refrein)
 
Na jarelaenk te hoeste
hem ek et advies gekrege
te stoppe meh te smore
dus ik moest et wel probere
ik kreeg et oep m'n eupen
ik zat in zak en as
he kon ekik nah weten
da' da' zoe moeilijk was?
 
(refrein)
 
'k Zen alted mor on 't waerke
da wrd nog is mijn dod
ze betale mij in 't wit
en dus zen ek oek nog ne klot
want de belastinge, godverdoemme
ikke den elft van m'n pree
deroem em ek een deuxchevauke
en nog alt ginnen BMW
 
(refrein)
 
't Is zjust een jaar geleje
da m'n vrou 't is afgebold
'k eb alles meugen emme
't spelden ammol gine rol
en we ware rap geschi
as da' vanzelf ging
mor ondanks dad alles
had ek et liever aens gezing
 
(refrein)
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!