Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Hopeloos - Belgelaend

Een Katastroof-cover.

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

Belgelaend

We lven in een landshe van nog gine veurschoet grot
miljene van die mense die gon waerke vr un brod
een aendvol potentate ston te wruten on den top
den ogsten is de keuning, maar di de gine klop
 
Nee, nee
nee, nee
 
De regering zit meh' zrge, de schatkist stoh' vaer drog
ons va zit zonder waerk en de prijze gon oemog
ik or z'allemol zegge "da komd deur de slechten tijd"
mor de rijke wrre rijker, swengst den aermen oenger lijd
 
Ja, ja
ja, ja
 
Refrein:
Ze droenken e glas
ze piste ne plas
en alles bleef gelak et was
ze droenken e glas
ze piste ne plas
en alles bleef gelak et was
 
De grotindustrieel draagd z'n winste nor de baenk
et allerleste boerreke stoh te beren in de staenk
et leste stukske grung da wrd deur d'industrie verkracht
want de multinationale die emmen ier al de macht
 
Ja, ja
ja, ja
 
'k Em et gisteren ore zegge wad a' z'in Brussel doeng
de Vlaming moet gon lopen vr de Fraenskiljon meh poeng
wie da' da' zoemor late, ston nog alted eve staerk
want ne Vlaming knikt toch alted ja 's zondags in de kaerk
 
Ja, ja
ja, ja
 
(refrein)
 
'k Eb et alted al gewete, ons Belgelaend is ziek
deur laksheid en corrupse en deur vrindshespolletiek
wie daerfd protestere, di krij' van de matrak
wie dan nog zijne smel ni oud, di steken z'in den bak
 
Ja, ja
ja, ja
 
Da lieke da 'k on 't zinge zen, 't eed eigelijk weinig nut
den braeven burgerman, din is nog altijd ingedut
de grutste contestaent wrd oep den duur nen brave pee
meh' z'nen otto en z'n uizeke, z'n gazet en den TV
 
Alle, allee
pom pom
 
(refrein)
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!