Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Hopeloos - Fięshe bouwe (proper versie)

Orig. "Feestje bouwen (propere versie)"

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

Fięshe bouwe (proper versie)

Kende da' gevuul van ik moet er tussenuit?
al de remme los, 't intresseerd oe zjust gin fluit
de bięst uit moeten angen, totaal öt oewen bol
góe wa lakker pinten en ??emme zoe lak ne?? schol
 
Refrein:
Ięn, twię, drij, vier!
hey, hey, hey, fięshe bouwen
hey, hey, hey, bier en vrouwe
en we zuipen oem ter mięsten
en we fięste lak de bięste
we gon een fięshe bouwe
fięshe bouwe
 
Ik eb 'kik soems zoe'n goesting in een pint of in ne kriek
ne gezelligen babbel en graeve muziek
dan gon ek nor m'n stamcafé en plak mij on den toęg
ik bestel m'n ięste pint en de goesting komd oemoęg
en ik róep...
 
(refrein)
 
Ik zen noęt ni allięn, 't is altijd vollen bak
we paffen en we zwaenze, zuipen e stuk in onze frak
en al zen we dan stroentzat, wete we ni mięr wie we zijn
we blijve nog ure deurgon, want ze krijgen ons ni klein
en we brulle...
 
(refrein)
 
En koom ek onverwachts oep onbekend gebied
geef ekik ni oep, 'k beleef overal wel iet
overal zen der króegen en overal is 'er bier
zelfs hier in Oęle, der make ze plezier
en ze róepe...
 
(refrein)
 
Mor den dag derna, zedd' er bekan aan
g'ed alles ondergekotst en 't is nog ni gedaan
ge vuld oe doędziek, oewe kop barst van de pijn
ge klaagd stięn en bięn en denkt: da' zou ni meuge zijn
aloewel...
 
(refrein)
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in bięn (been) en groęt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!