Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Axl Peleman - Stapelzot

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Stapelzot

't Is nen twibaansweg
het is een tweebaansweg
en de zon brekt deur
en de zon breekt door
en de wreld vald il ge mee
en de wereld valt heel goed mee
et ontbijt dee' deugd
het ontbijt deed deugd
en ik zing veur mij
en ik zie voor mij
wad a' gij gistere hed gezee
wat jij gisteren hebt gezegd
 
Refrein:
Inis stoeng 'kik stapelzot
ineens werd ik stapelverliefd
inis stoeng 'kik stapelzot
ineens werd ik stapelverliefd
inis stoeng 'kik stapelzot
ineens werd ik stapelverliefd
oep ae ae ae
op jou jou jou
oep ae
op jou
 
Ik wil ier ni zage
Ik wil hier niet zeuren
och nee en bovending
och nee, en bovendien
'k wil ??ier zage mij evemin??
ik wil ??hier zagen mij evenmin??
mor toch doecht ek "vrouwe
maar toch dacht ik "vrouwen,
ze willen alted trou
ze willen altijd trouw
'k zou wel zot zen as ek herbegin"
ik zou wel gek zijn als ik herbegin"
 
(refrein)
 
De wreld wrd ni beter deur
De wereld wordt niet beter door
tussekomst van zouteloze prulle
tussenkomst vna zouteloze prullen
dad ad ekik al gesteld
dat had ik al gesteld
gelukkig is er Martine Tanghe, Michael Moore
gelukkig is er Martin Tanghe, Michael Moore
en dan was de Janssens nog ni' gebeld
en dan was de Janssens nog niet gebeld
 
inis stoeng 'kik stapelzot oep ae
ineens werd ik stapelverliefd op jou
 
(refrein)
 
oep ae
op jou
ja ja
ja ja
oep ae
op jou
oep ae
op jou
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!