Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Ballade van de moêrdenêr

Orig. "Ballade Van De Moerdener"

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

Ballade van de moêrdenêr

Ik was al ze lêve nen tristige plaent
een echt stukske stront, iet oninteressaent
tot oep den dag da 'k een moêrd em gepleegd
en ik lêveslange dwangarbeid kreeg
 
vanaf as da 'k van mijn straf ad gehoêrd
em ek in de gauwte mijn ouwers vermoêrd
en daarmee ad ek de ziele van de jury bekoêrd
en ik vloog in 't gesticht want m'ne giêst da bleek gestoêrd
 
'k Gedróeg me gewoên gedurenden e möndshen of drij
mor tóen wier ek zot en ze liete me vrij
want oe zotter oe beter, zoê zeje ze mij
wilde 't kunne klêre in dees maatschappij
 
ik eb mij direct ba de rijkswacht gemeld
en un daar al mijn avonture verteld
ze zeje "ma joenge, dad is interessaent"
en oep iên-twiê-drij was ekik al commandaent
 
'k Genoot van 't sadisme want da was mijn dzjop
de mense wa kloêten en voer de rest giêne klop
ik stelde mijn overste noêt ni teleur
en na viêrting dage was ekik procureur
 
'k ad alles kunne wörre, ad ekik et gewild
mor doraan eb ek nau genoeg woorde verspild
alliên mens was ek noêt, mor daarvan eb ek giên spijt
want gedraagd oe lak ne mens en ge breng et ni wijd
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!