Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Mannen onderiên

Orig. "Mannen ondereen"

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

Mannen onderiên

refrein:
mannen onderiên, mannen onderiên
wij zen allemol gêre mannen onderiên
mannen onderiên, mannen onderiên
godverdoemme gefd ons mannen onderiên
 
mannen onderiên vertelle moppe
over wijve, poeppe, schieten enzoevoêrt
mannen onderiên zen ni te stoppe,
mor as 'er wijve kome, zwijge z'as vermoêrd
 
mannen onderiên, die kunne zuipe
mannen onderiên telle gi geld
straalbezopen in un bed te kunne kruipe
is dan et iênigste da' vör zoe'n manne teld
 
(refrein)
 
mannen onderiên mutte gin wijve
want mannen onderiên make plezier
en zit 'er soems is iêne meh ne stijve
dan god diên efkes in z'n iêntshen oep de zwier
 
mannen onderiên is iêl gezellig
mor oep den duur mmbe z'et allemol wel gehad
want iedere man, diê wild soems af en tóe wad aenders
of aenders is 't er iêne voer de chocolat
 
(refrein)
 
vrouwe zen kampjóenen in de liefde
mor un vrindschap, die goh' veul te rap kapot
want as een vrou de ware Jacob ee' gevonden
dan kunnen al ör ex-vrindinnen oep de pot
 
manne zen kampióenen in de vrindschap
manne functioneren in ne groep
en al zen ze deur een mokken ingepalmd
un echte vrinden, die geve ze ni oep
 
(refrein 2x)
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!