Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Ik zal de zatste zijn

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

Ik zal de zatste zijn

refrein:
ik zal de zatste zijn
want ik em nog nen trein
ik eb er ier nog zeve staan
en die mutte der nog aan
ik zal de zatste zijn
ze krijge mij ni klein
ik slaag ni over, not of not
ik val nog liever dod
 
e vat da' ge blefd lope
dad is rap zir gedaan
as g'et ni wild bekopen
slt rap een aender aan
et zuipen is een plicht
et gefd et lven zin
e leeg glas is gi zicht
e vol al evemin
 
(refrein)
 
ne mens, di blefd traktere
dad is ne loempen dos
zpt oe zonder zjenere
oep di z'n koste vos
wilde ni aerm staerve
nemd dan een goei besluit
de pret mag ni bedaerve
dus zpt oe vrinden uit
 
(refrein)
 
'k zen alle dage droenke
persies ne miljonair
mor ik zen volgeschoenke
meh liters loechten ber
m'n bakkes stoh' vol zwre
'k em psten oep me gat
al zing ek mijne pre
ik zuip me stiepelzat
 
(refrein)
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!