Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Advertense

Orig. "Advertentie"

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

Advertense

ik em gin cente
en alle vrouwe loêpe weg
van alle vente
em 'kik altijd de groêtste pech
 
'k em rotte taende
en al m'n are vallen uit
en tot m'n schaende
zelfs oek nog zwêren oep m'n fluit
 
ik zou ni weten
wörda 'k zoiet em oepgedaan
want alle griete
hemme mij alted late staan
 
'k em platte vóeten
en al serieuzen aderspat
en zomerspróeten
zelfs in de winter oep me gat
 
en mijn twiê knieë
lijke wel kapstokskes te zijn
'k daerf ni' gon skië
want mij gebiênten is te fijn
 
'k daerf ni' gon shotte
'k zen eigelijk ongeschikt vör sport
't is vör te spotte
mijn spillebiêntshes in ne short
 
vör naturisme
is mij klei pinkeltshe te klein
'k em et charisme
en d'elegaense van e zwijn
 
ik wör verlege
as 'kik mij veur ne spiegel wring
't valt alted tege
da monsterbóeleke te zing
 
ik em een bökske
mij lichaam is een groête peêr
ik em e rökske
m'n ondergóed rikt alt' nor beêr
 
m'n sokke stinke
ik zen ne vuilord van ne vent
'k kan zelfs ni drinken
en 'k zen wörschijnlijk impotent
 
ik kan ni koke
der is eigelak nikske da 'kik kan
is 'er e vrouke
dad desondanks mij wild as man
 
dan mut ze schrijve
want aenders raak 'kik ni van straat
komd, alle wijven
schrefd rap, want straks is et te laat
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!