Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Kler vr de strijd

Orig. "Kleer v'r de strijd"

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

Kler vr de strijd

doei negers meh open, oep den TV
da vind ek wel aerg, mor dad is clich
der zen der genoeg van, missching wel teveel
en 'k wring ondertusse wa chips deur m'n kel
 
een oorlogske ginder, oengersnod daar
dermee em ekik toch gin uitstaans, ni waar?
der maak 'k me ni druk in, dad is 't me ni werd
mor kome z'on 't mijn, zit ek recht oep m'n perd
 
refrein:
dan zen 'k kler vr de strijd tegen onrechtvaardigheid
ik zen kler, tegewijd, enkel vr m'n eige profijt
 
de zwakste deruit oep krten termijn
et recht van de staerkste, zoe mut et zijn
bejaarden en g'andicapte et ist
vervolges de zieken en d'aerme van gist
 
wie gi nut mir ee, din ord der ni bij
gescher zonder wol, meh' de last zitte wij
wie ni wild prestere, ginen boteram
moh blefd van de mijne, of 'k schiet uit m'n kram
 
(refrein)
 
die inzamelacses, die maken mij ziek
van mij gine frang, ik zen fanatiek
ier lveslijn en elf, elf, elf
ik zrg vr ne goeie, ik zrg vr mezelf
 
't is overal iet, zelfs bah ons in de stad
mor vr benefitshes stuur ek m'n kat
mor moeste ze zegge "ge komd oep TV"
draai 'k mijne kazak, want dan den ek mee
 
(refrein 2x)
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!