Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - De spermabaenk

Orig. "De spermabank"

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

De spermabaenk

'k zen zoe lillijk as de nacht
ik geraak 'kik not van 't straat
en oek not on nageslacht
'k em pertang genoeg goei zaad
dus in plts van da 't verstind
wr et beter uitgelind
as ge ne normale zijd
rokte gij dad alted kwijt
 
refrein:
ik gon ekik al jarelaenk
nor de spermabaenk, spermabaenk
ik krijg not ginne staenk voer daenk
daar in de spermabaenk
ik gon ekik al jarelaenk
nor de spermabaenk, spermabaenk
ik krijg not ginne staenk voer daenk
daar in de spermabaenk
 
drij-vier kiren in de mnd
bied ekik m'neigen aan
en daar mag ek dan terstnd
achter in de rij gon ston
ilder dagen on e stuk
is 't ier alted eve druk
zelfs de keuning komd nor ier
mor dan ni as leverancier
 
(refrein)
 
as ge zo is rondom kekt
niemand is compleet volmokt
niemand is 'er echt perfekt
alleman ee wel iet mismokt
mor as g'een genieke wild
lifst dan ginen tijd verspild
naar de spermabaenk gegaan
want der koom ekik zjust vandaan
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!