Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - 'k Eb vanalles geprobeerd

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

'k Eb vanalles geprobeerd

'k Heb vanalles geprobeerd
'k Eb vanalles geprobeerd
'k Heb vanalles geprobeerd
oem wa rust te kunne vinde
om wat rust te kunnen vinden
'k eb vanalles geprobeerd
'k heb vanalles geprobeerd
mor de roemmel di m'n ore
maar de rommel die m'n oren
zonder oepouwe komd store
zonder ophouden komt storen
eed al laenk getriomfeerd
heeft al lang getriomfeerd
mor 'k eb vanalles geprobeerd
maar 'k heb vanalles geprobeerd
 
'k Eb geraniums geplaent
'k Heb geraniums geplant
oep et graf van grote woorde
op het graf van grote woorden
'k eb geraniums geplaent
'k heb geraniums geplant
mor ik eb ze zing verdroge
maar ik heb ze zien verdrogen
ze vergeelde veur m'n oge
ze vergeelden voor m'n ogen
in dad uitgestrve zaend
in dat uitgestorven zand
'k em m'n geraniums verbraend
'k heb m'n geraniums verbrand
 
Virde wereld suggereerd
Vierde wereld suggereert
lot de rijke 't spel betale
laat de rijken 't spel betalen
virde wereld suggereerd
vierde wereld suggereert
mor is aermoei een rede
maar is armoede een reden
da ne mens z'ne Mercedes
dat een mens zijn Mercedes
en z'n sportkar liquideerd
en z'n sportkar liquideert
oek al is 'em gegeneerd
ook al is hij gegeneerd
 
't Wrd gezoengen en gezee
't Wordt gezongen en gezegd
de sinjore zen raciste
de sinjoren zijn racisten
't wrd gezoengen en gezee
't wordt gezongen en gezegd
mor 't begind mah te vervele
maar 't begint me te vervelen
kop van jut te moette spele
kop van jut te moeten spelen
vr den ilen assembl
voor de hele vergadering
mor 't wrd gezoengen en gezee
maar 't wordt gezongen en gezegd
 
Tusse reste van et bal
Tussen resten van het bal
lee' de wereld te verduffe
ligt de wereld te verduffen
tusse reste van et bal
tussen resten van het bal
mor ne zanger lot z'n eige
maar een zanger laat zich
deur gin schimmelzikte krijge
door geen schimmelziekte krijgen
'k vier de leste carnaval
'k vier het laatste carnaval
oep de reste van et bal
op de resten van het bal
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!