Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - The Consequent-Song

Orig. "The Consequent-Song"

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

The Consequent-Song

gij zeh ne grune joenge
mor gah paft gelak nen Turk
joenge, zed is consequent!
gij sprekt ni aenders dan van zuipe
mor mijn kel is drog as kurk
joenge, zed is consequent!
 
ge noemd oeweige socialist
mor g'e-g-et alt over makakke
joenge, zed is consequent!
en gij as naturist durfd ier
oe broek ni late zakken
joenge, zed is consequent!
 
refrein:
want zegde A, dan zegde B
en zegde ja, zegde ni nee
joenge, zed is consequent!
ge mut ni' zegge wad de mirderad
of wad een aender zee
joenge, zed is consequent!
 
(refrein)
 
gij zeh christendemokraat
mor gij goh not ni nor de kaerk
joenge, zed is consequent
ge noemd oeweigen omofiel
mor durfd 's nachts ni in 't stadspaerk
joenge, zed is consequent!
 
da' zied alt nor VTM
en noemd z'neige filosoof
joenge, zed is consequent!
gij wet alles van muziek
mor koept cd's van Katastroof
joenge, zed is consequent!
 
(refrein)
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!