Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Hans Mortelmans & Groep - 2 CV

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

2 CV

ze had curve, ze had bille
mijnen bliÍken ?Deux Chevaux?
niÍ, ik zou giÍn sportkar wille
oek al dee' ze 't mij cadeau
 
gin voituur oem te prestere
ik koos vŲr de slakkegaenk
onder 't lÍve te flanere
want de jeugd, ze duurd ni laenk
 
deur een vrou meh chique kliÍre
nagellak en lippestift
Ųr ni maklijk lŲt bekiÍre
lŲt bekiÍre tot een lift
 
in zoe'n rijend blik sardinne
dad is een beweze zaak
een simpel kliÍken in botinne
dad is chic genoeg vŲr mijne smaak
 
ik eb rap m'n kaens gekrege
van de joenge lifdesgod
dŲr stoh de masken in de rÍge
en Ųr ketting was kapot
oem diÍ vlo derin te goeie
in die geit wel te verstaan
moeste we het dak oepploeie
en zoe zen w'oep pad gegaan
 
rÍgen lekte van ons kake
en bleef on ons vůete staan
en ons geit, ze ging water make
et wier hozen of vergaan
 
swenst we zoÍ zate te wiÍke
in die blekke rÍgenton
zag ek dad Ųr zomerkliÍke
weinig nog verbaerge kon
 
't was al rap gedaan meh' droÍme
we kwamen on den terminus
ze verdween tusse de boÍme
zonder afscheid, zonder kus
 
z'ee nog ne kiÍr oemgekeke
'k wist ni wad a 'k zegge moest
't bleef al in m'n keÍlgat steken
der kloenk alliÍn nen diepen oest
 
Cupido ee ons vergete
de romance, ze ree in 't strop
een vrou ee liever, dad is gewete,
een goei dak bove de kop
 
m'n geit ee' de giÍst gegeve
't water ad z'n waerk gedaan
en eur eb ik van m'n lÍve
ni mer langst de kaent zin staan
 
na di giÍsel kwam de zalf
een knapper lief, een droÍger stuur
toch is et geluk mor half
want wor blefd et avontuur?
 
ik droÍm nog zonder et te wille
van diÍ stŲrmachtigen tocht
van die magnifieke bille
wor da 'k noÍt nor taste mocht
van die magnifieke bille
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • Ų = de korte eu van stŲrm (storm) en lŲstere (luisteren)
  • ůe = de lange oe van zjalůes (jaloers) en bůer (boer)
  • en = zoals in biÍn (been) en groÍt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!