Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Fixkes - Zjust lek in de film

Orig. "Just lek in de film"

Ingetikt door Grytolle
Antwerpse tekst  

Zjust lek in de film

soems laat ek iet valle en edde gij da' gezien
soems staade veu m'n deur en moette mij iet vertelle
en ik zeg: kom binne, zet u, wa' drinkte gij?
en gij goh' gewon direct vr de roie wijn
 
en ik zeg iet da Humphrey Bogart zou zegge
en m'n bed is oepgedekt
en ik eb eroep gelet da 'k al m'n goei cd's van boven eb gelegd
en alles is perfect
 
refrein:
zjust lek in de film
en we den et il de nacht
zjust lek in de film
zjust lek in de film
 
en soems zien ek u valle en ik elp u dan recht
lek in din ine film, alleh, e it 'em weer?
ik eb dees scen al zoe veel gerepeteerd
moh vr de bloopers den we gauw nog inen take
 
(refrein)
10 reacties (recentste eerst)
Grytolle 11 maart 2010, 10:45
Ja, dien indruk em ekik o^ek... W8 mor totda G metas antw in 1 vd gastnummers eh go^erd xD di^e gebrkt zelfs leuk
Doederik 11 maart 2010, 10:36
k denk van wel ja.

PS just d 1e twi liekes van de CD g'ord, ze zen wel wer e stukske richting Verk Vl oepgeschove percies.
Grytolle 10 maart 2010, 20:04
ik bedoel, is de sameval der oek altij in woorde gelak as "scen"?
Doederik 10 maart 2010, 18:46
Jenesaispas. Gefd trouwes is e veurbeld, zoevl Fraense woorde meh -ld, -nd meh uitgesproke eind-d, meh e mirvoud oep -e ken ek ni.
Grytolle 10 maart 2010, 18:43
ok alted in Fraense linwoorde?
Doederik 10 maart 2010, 16:44
Mor de fikskes zen van Stabroek. En in 'echt' polders klinkt ei/ij altijd as , veur ne medeklinker toch, in 't Zaendvlits rijme bvb. lve (leven) meh olijve (olijven). Mor dad is mor in e klein stuk van 't Belgs Brabands, de miste dialecten emme namelijk nog een oa/aa/ae-achtige klaenk vr de ei/ij dus dan vald die ni same me' de ; b'alven in 't Verk Vl dus.

'k Zal testrak tuis is lstere.
Grytolle 10 maart 2010, 15:25
Diederik: als ge nor dees lieke lsterd orde duidelijk da e en ij/ei samengevalle zen oek bij de fixkes (tenzij e > ee)... soems kunde wel nen -achtigere klank ore, mor vr zoevaer 'k mij kan erinneren allin mor in 't woord "gre"

Eigentlijk zingt 'em ier dus "k eb dees scein al zoeveel gerepeteerd"
Krommenaas 10 maart 2010, 13:12
ah 'k em nau pas deur da 't over Humphrey Bogart goh. neje, gewon [boogart]
Krommenaas 6 maart 2010, 11:17
not g'ord
Grytolle 6 maart 2010, 11:15
Zoude golle "bogerd" zegge? (komd namelijk van bomgaard)
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!