Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - 't Is de mense ni' gegeve

Orig. "'t Is de mensen niet gegeven"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

't Is de mense ni' gegeve

't Is de mensen niet gegeven
Et is de mense ni' gegeve
Het is de mensen niet gegeven
un eige zake t'overzien
hun eigen zaken te overzien
ze zouwen aenders ni' zoe kruipe
ze zouden anders niet zo kruipen
onder gevang en marteling
onder gevang en marteling
 
Toch blefd de wereld in roelase
Toch blijft de wereld in roulatie
ondanks de pijne van verval
ondanks de pijnen van verval
en de massaal kapitulase
en de massale capitulatie
on d'ijle leegte van 't ilal
aan de ijle leegte van het heelal
en de massaal kapitulase
en de massale capitulatie
on d'ijle leegte van 't ilal
aan de ijle leegte van het heelal
 
Zen er miljene die crepere
Zijn er miljoenen die creperen
onder de zole van geweld
onder de zolen van geweld
dan kan de caritas florere
dan kan de caritas floreren
we geve bled we geve geld
we geven bloed we geven geld
 
Mor zulle not of nimmer vrage
Maar zullen nooit of nimmer vragen
nor naam adres of palmares
naar naam adres of palmares
van die de schuld zen van die plage
van die de schuld zijn van die plagen
oemda we beve vr un mes
omdat we beven voor hun mes
van die de schuld zen van die plage
van die de schuld zijn van die plagen
oemda we beven vr un mes
omdat we beven voor hun mes
 
Et is ne zanger ni' gegeve
Het is een zanger niet gegeven
de staend van zaken en zoe vort
de stand van zaken en zo voort
meh' z'n muziek te dirigere
met zijn muziek te dirigeren
ze zouwe zegge dat 'em stord
ze zouden zegge dat hij stoort
 
Mor 't is zoe melijk te zwijge
Maar het is zo moelijk te zwijgen
over de waanzin van den tijd
over de waanzin van de tijd
di meh' z'n ongebreideld stijge
die met zijn ongebreideld stijgen
een overstroming veurbereid
een overstroming voorbereid
di meh' z'n ongebreideld stijge
die met zijn ongebreideld stijgen
een overstroming veurbereid
een overstroming voorbereid
 
Ik eb gin macht en da's mor 't beste
Ik heb geen macht en dat is maar het beste
ik zou ni weten e of wa
ik zou niet weten hoe of wat
wie wet of da'k de braafste mense
wie weet of ik de braafste mensen
ni' zou verbanne nor de kou
niet zou verbannen naar de koude
 
van een bevroze stuk savanne
van een bevrozen stuk savanne
in naam van tijdig ideaal
in naam van tijdig ideaal
'k zet enkel min of mir bedreve
ik zet enkel min of meer bedreven
de kele kikkers on de kaak
de koele kikkers aan de kaak
totda' ze mah e nekschot geve
totdat ze mij een nekschot geven
oemda'k een aender lieke maak
omdat ik een ander liedje maak
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!