Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - De fiere Magrit

Orig. "De fiere Magriet"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

De fiere Magrit

Des aves in de klre maneschijn
Des avonds in de klare maneschijn
as Magritshe wier uitgelaten
wanneer Magritje werd uitgelaten
et was oem 't ale de roeie wijn
het was om te halen de rode wijn
en dad oep nen avend late
en dat op een avond laat
 
Magritshen onder de wegge kwam
Magritje onder de weg kwam
de stoute ruiter di kwam eur tege
de stoute ruiter die kwam haar tegen
wor godde wor godde Magritshe me lief
waar ga je waar ga je Magritje m'n lief
en waar gon al ae wege
en waar gaan al jouw wegen
 
Noh wor dad al mijn wegge gaan
Naar waar al mijn wegen gaan
en da' zal ek oe gau gon zegge
en dat zal ik je gauw gaan zeggen
brengt 'em e kanneke meh roeie wijn
breng hem een kannetje met rode wijn
en da' zulde gah dier vergelde
en dat zal je duur bekopen
 
A nam Magritshen al ba eur aend
Hij nam Magritje al bij haar hand
en a goeide z'in de riviere
en hij gooide haar in de rivier
ligd ier ligd daar Magritshe me lief
lig hier lig daar Magritje m'n lief
en ge ligd in de kele riviere
en je ligt in de koele rivier
 
Mor deur de strom van 't kleer waterke
Maar door de stroom van 't klare watertje
is Magritshe nor Gent gon vere
is Magritje naar Gent gaan varen
de mense van Gent ebbe Magritshen erkend
de mensen van Gent hebben Magritje herkend
en da kwam deur eur oge klere
en dat kwam door haar hoge kleren
 
Magritshen ad e klein ringesken aan
Magritje had een klein ringetje aan
en wa stoeng er daaroep geschreven
en wat stond daarop geschreven
as da' de stoute ruiter eur lief
dat de stoute ruiter haar lief
ad Magritshe zoe wrid misdreve
had Magritje zo wreed misdreven
 
Den dag passeerde den avend kwam aan
De dag passeerde de avond kwam aan
z'ebbe de stoute ruiter gevange
ze hebben de stoute ruiter gevangen
z'ebben 'em in vier kwartiere gekapt
ze hebben hem in vier kwartieren gekapt
en on ieder port een dil g'ange
en aan iedere poort een deel gehangen
 
Al die da ni' geloven en wild
Al wie dat niet geloven wil
en ze meugen al vrij gon kijke
ze mogen al vrij gaan kijken
te Gent al binne Sint-Jans kapel
te Gent al binnen Sint-Jans kapel
en dor lee Magritshe te kijke
en daar ligt Magritje te kijk
te Gent al binne Sint-Jans kapel
te Gent al binnen Sint-Jans kapel
en dor lee Magritshe te kijke
en daar ligt Magritje te kijk
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!