Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Lot de mense daense

Orig. "Laat de mensen dansen"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Lot de mense daense

Laat de mensen dansen
Lot de mense daense
Laat de mensen dansen
z'ebbe zoe weinig kaense
ze hebben zo weinig kansen
vr nog is efkes blij te zijn
om nog eens even blij te zijn
weg te zen uit de pijn
weg te zijn uit de pijn
 
Lot de mense zinge
Laat de mensen zingen
lot z'un art uitwringe
laat ze hun hart uitwringen
zinge ze drevig of komiek
zingen ze droevig of komisch
't is toch altijd muziek
't is toch altijd muziek
 
Lot de mense spreke
Laat de mensen spreken
wild un stem ni breke
wil hun stem niet breken
de' ze toch ginne muilband aan
doe ze toch geen muilband aan
zoeiet mag ni bestaan
zoiets mag niet bestaan
 
Lot de mense spele
Laat de mensen spelen
wild un vreugd ni stele
wil hun vreugde niet stelen
al wie da' daar mocht tege zijn
al wie daar mocht tegen zijn
dad is e grot venijn
dat is een groot venijn
 
Lot de mense slape
Laat de mensen slapen
da' z'un ziel uitgape
dat ze hun ziel uitgapen
komd on m'n zij m'n schon vrindin
kom aan m'n zijde mijn mooie vriendin
krpt gah der mor mee in
kruipt jij er maar mee in
 
Lot de mense vrije
Laat de mensen vrijen
engeltshes verleie
engeltjes verleiden
ne goeie vent meh een goei vrou
een goede vent met een goede vrouw
da' ziede ni' zoe gau
dat zie je niet zo gauw
 
Lot de mense daense
Laat de mensen dansen
Lot de mense zinge
Laat de mensen zingen
Lot de mense spreke
Laat de mensen spreken
Lot de mense spele
Laat de mensen spelen
Lot de mense slape
Laat de mensen slapen
Lot de mense vrije
Laat de mensen vrijen
 
Vald der te nste week een boem
Valt er volgende week een bom
niemand die wet woroem
niemand die weet waarom
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!