Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Halfzeven doenker - Dagdrome

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Dagdrome

Dagdromen
't Is zaterdagavend
't Is zaterdagavond
en de spanning stijgd ten top
en de spanning stijgt ten top
ik speel mee oep de Lotto
ik speel mee met de Lotto
want 't is ne grote pot
want 't is een grote pot
ting miljoeng euro
tien miljoen euro
die zen misschin vr mij
die zijn misschien voor mij
'k zou not ni mir moette waerke
'k zou nooit meer moeten werken
die gedachte mokt me blij
die gedachte maakt me blij
 
In mijne schonen drom
In mijn mooie droom
eb ek al een uis gekocht
heb ik al een huis gekocht
't is aerges oep den buite
't is ergens op het platteland
zjust na den isten bocht
net na de eerste bocht
ik laat et brid ange
ik laat het breed hangen
e et leven is toch fijn
oe het leven is toch fijn
wa shampang meh kaviaar
wat champagne met kaviaar
ja mir moet da ni' zijn
ja meer moet dat niet zijn
 
Ik lig ier languit
Ik lig hier languit
oep m'n jacht ba volle maan
op m'n jacht bij volle maan
ik veer de wereld rond
ik vaar de wereld rond
ja 'k leef nae een rijk bestaan
ja 'k leef nu een rijk bestaan
ik em nae il wa' vrinden
ik heb nu heel wat vrienden
en die komen elke week
en die komen elke week
ik bulk van et geld
ik bulk van het geld
'k zen nae den tofste van de streek
'k ben nu de tofste van de streek
 
De balle zen gevalle
De ballen zijn gevallen
en verdoemme wad een klucht
en verdomme wat een klucht
m'nen drom di spat uitin
m'n droom spat uiteen
lak een zipbel in de lucht
zoals een zeepbel in de lucht
ik pink een trontshe weg
ik pink een traantje weg
mor ik ou m'neige staerk
maar ik hou me sterk
maak m'n schoofzakske gerid
maak m'n schaftzakje gereed
en 'k vertrek wer nr me waerk
en 'k vertrek weer naar m'n werk
 
maak m'n schoofzakske gerid
maak m'n schaftzakje gereed
en 'k vertrek wer nr me waerk
en 'k vertrek weer naar m'n werk
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!