Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Rare name

Orig. "Rare namen"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Rare name

As ek van wreldvrede spreek
Als ik van wereldvrede spreek
zen ek idealist
ben ik idealist
denk ek on de vierdageweek
denk ik aan de vierdagenweek
dan it ek communist
dan heet ik communist
oemdad ek soems den tijd vergeet
omdat ik soms de tijd vergeet
en 's vrijdogs karmeneien eet
en 's vrijdags stoofvlees eet
zen ek nen atheist
ben ik een atheist
zen ek nen atheist
ben ik een atheist
 
oemda 'k in 't Vloms e lieke zoeng
omdat ik in 't Vlaams een liedje zong
was ek ne flamingaent
was ik een flamingant
oemda 'k te veul nor Olland goeng
omdat ik te veel naar Nederland ging
itten ek protestaent
heette ik protestant
en oemda 'k mij gedacht is zee
en omdat ik mijn mening eens zei
zonder gazetten of tv
zonder kranten of tv
vonde ze mij astraent
vonden ze mij brutaal
vonde ze mij astraent
vonden ze mij brutaal
 
oemda 'k nor Lier goeng meh' den trein
omdat ik naar Lier ging met de trein
noemde ze mij toerist
noemden ze mij toerist
oemdad ek droenk ne liter wijn
omdat ik dronk een liter wijn
was ek nen alcoholist
was ik een alcoholist
en goei ek een tomat of drij
en gooi ik een tomaat of drie
nor 't monument van Schelde vrij
naar 't monument van Schelde vrij
dan zen ek anarshist
dan ben ik anarchist
 
oemdad ek Brassens gren or
omdat ik Brassens graag hoor
zen ek ne fraenskiljon
ben ik een franskiljon
en as ek nen bandiet vermor
en als ik een bandiet vermoord
dan krijg ek ginne pardon
dan krijg ik geen pardon
soems breng 'k een fles zjenevel mee
soms breng ik een fles jenever mee
mor on de grens gef af kadee
maar aan de grens geef af knul
of gij vliegd in 't prison
of je vliegt in de gevangenis
of gij vliegd in 't prison
of je vliegt in de gevangenis
 
oemda 'k nen dedelzak bespeel
omdat ik een doedelzak bespeel
neme ze mij ne Schot
noemen ze mij een Schot
a 'k in Ostende mij verveel
als ik in Oostende mij verveel
zegge ze "din is zot"
zeggen ze die is gek
en vind ek d'inkwiziese vuil
en vind ik de inquisitie vuil
zee' de Zjezuet oud aewe muil
zei de Jezuet houd je muil
't was in de naam van God
't was in de naam van God
't was in de naam van God
't was in de naam van God
 
noch socialist noch stalinist
noch socialist noch stalinist
pastor noch liberaal
pastoor noch liberaal
republikein, imperialist
republikein imperialist
'k zen gin van allemaal
'k ben geen van allemaal
en schon da 'k liekeszanger zijn
en goed dat ik liedjeszanger ben
vr mij is polletiek te klein
voor mij is politiek te klein
't is inder in wa taal
't is eender in welke taal
't is inder in wa taal
't is eender in welke taal
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!