Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - De twelf glaze

Orig. "De 12 glazen"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

De twelf glaze

'k neem al uit et glazeken iên
'k neem al uit het glaasje één
iên is giên
één is geen
jandoemme lot me drinken uit me glazeken alliên
jandorie laat me drinken uit m'n glaasje alleen
 
'k neem al uit et glazeke twiê
'k neem al uit het glaasje twee
twiê oem iên
twee om één
jandoemme lot me drinken uit me glazeken alliên
jandorie laat me drinken uit m'n glaasje alleen
 
'k neem al uit et glazeke drei
'k neem al uit het glaasje drie
drei oem twiê
drie om twee
jandoemme lot me drinken uit me glazeken alliên
jandorie laat me drinken uit m'n glaasje alleen
 
'k neem al uit et glazeke vier
'k neem al uit het glaasje vier
vier is mijn manier
vier is mijn manier
jandoemme lot me drinken uit me glazeken alliên
jandorie laat me drinken uit m'n glaasje alleen
 
'k neem al uit et glazeke vijf
'k neem al uit het glaasje vijf
vijf dóe me blijve
vijf doet me blijven
jandoemme lot me drinken uit me glazeken alliên
jandorie laat me drinken uit m'n glaasje alleen
 
'k neem al uit et glazeke zes
'k neem al uit het glaasje zes
zes ik doeng m'n best
zes ik doe m'n best
jandoemme lot me drinken uit me glazeken alliên
jandorie laat me drinken uit m'n glaasje alleen
 
'k neem al uit et glazeke zeve
'k neem al uit het glaasje zeven
zeven is me leve
zeven is m'n leven
jandoemme lot me drinken uit me glazeken alliên
jandorie laat me drinken uit m'n glaasje alleen
 
'k neem al uit et glazeken acht
'k neem al uit het glaasje acht
acht gefd me macht
acht geeft me macht
jandoemme lot me drinken uit me glazeken alliên
jandorie laat me drinken uit m'n glaasje alleen
 
'k neem al uit et glazeke nege
'k neem al uit het glaasje negen
nege dóe me beve
negen doet me beven
jandoemme lot me drinken uit me glazeken alliên
jandorie laat me drinken uit m'n glaasje alleen
 
'k neem al uit et glazeke ting
'k neem al uit het glaasje tien
ting 't is oem te zing
tien 't is om te zien
jandoemme lot me drinken uit me glazeken alliên
jandorie laat me drinken uit m'n glaasje alleen
 
'k neem al uit et glazeken elf
'k neem al uit het glaasje elf
elf ik denk et zelf
elf ik denk het zelf
jandoemme lot me drinken uit me glazeken alliên
jandorie laat me drinken uit m'n glaasje alleen
 
'k neem al uit et glazeke twelf
'k neem al uit het glaasje twaalf
twelf ik zwelg
twaalf ik zwelg
elf ik drink et zelf
elf ik drink het zelf
ting is oem te zing
tien is om te zien
nege dóe me beve
negen doet me beven
acht gefd me macht
acht geeft me macht
zeven is me leve
zeven is m'n leven
zes ik doeng m'n best
zes ik doe m'n best
vijf dóe me blijve
vijf doet me blijven
vier is mijn manier
vier is mijn manier
drei oem twiê
drie om twee
twiê oem iên
twee om één
iên is giên
één is geen
jandoemme lot me drinken uit me glazeken alliên
jandorie laat me drinken uit m'n glaasje alleen
 
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!