Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Antwerpse volksliedjes - Andshes draaie

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Andshes draaie

Andshes draaie
Handjes draaien
koekkebakkevlaaie
koekebakkevlaaien
andshes draaie
handjes draaien
koekkebakke vis
koekebakke vis
ge kund der ni' geloven
je kan niet geloven
oe lakker da' dad is
hoe lekker dat is
stokvis
stokvis
7 reacties
diejvantstat 1 april 2018, 13:36
De verse van selderslaghs is volges maai de juste. Zoe emmekik 't altaait gewte!'k Zen tachteg joar h!
selderslaghs 12 juni 2013, 10:36
andjes draaie
koekebakkevlaaie
andjes draaie koekebakkevis
ge kunt toch ni geloeave
hoe lakker da dadis
stokvis
Ludo 20 maart 2013, 17:40
Andshes draaie
koekkebakkevlaaie
andshes draaie
koekkebakke vis
ge kund der ni' geloven
oe lakker da' dad is
stokvis
Deze is juist en ons moe kan't weten ze is 84 lentes jong dus
tendeloo 13 januari 2011, 20:22
ik ken da ende me koekkebakkevis
jurgen De Cleen 3 januari 2011, 20:17
De eerste versie is de juste. Zo staat het oep de LP "Op Sinjoorke"
De Geest Boudewijn 5 februari 2010, 16:48
volgens mai kloptda ieste,alez ik ken het toch zoe
flup 9 december 2009, 14:15
kdacht dat da einde ietske anders was,

Andshes draaie
koekkebakkevlaaie
andshes draaie
koekkebakke vis
ge kunnet ni gelove
oe lakker da' dad is
as da viske vers gevangen is
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!