Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - 1585

1585 was het jaar van de Val van Antwerpen.
Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

1585

't Erdenke van z'n wapenfeiten
Het herdenken van zijn wapenfeiten
is vr de mens een aardig fist
is voor de mens een raar feest
meh' vlagge, wimpels en baniere
met vlaggen, wimpels en banieren
en goeie nationale gist
en goede nationale geest
de leste man, no pasaran
de laatste man, no pasaran
over m'n lijk in 't keuninkrijk
over mijn lijk in het koninkrijk
de zjeneraal krij' z'n poziesen
de generaal krijgt zijn positie
en gij de dod in de miliese
en jij de dood in de militie
 
Mor in de zuidelakke dile
Maar in de zuidelijke delen
der platte laende ba de zi
der platte landen bij de zee
is 'er mor weinig grots te viere
is er maar weinig groots te vieren
ze wonne mor ne kir of twi
ze wonnen maar een keer of twee
ze krege klop, oep unne kop
ze kregen klop, op hun kop
en al de schuld oep unnen bult
en al de schuld op hun bult
van keuning Filips z'n miliesen
van koning Filips zijn militie
en d'onbeschrijfelijk' inkwiziese
en de onbeschrijfelijke inquisitie
 
In duzend vijf en vijfentachtig
In duizend vijf en vijfentachtig
kwam keuning Filips in de stad
kwam koning Filips in de stad
en ilder benden uursoldate
en heelder benden huursoldaten
braendden er d'outen uize plat
brandden er de houten huizen plat
en Rome zag, en overwon
en Rome zag, en overwon
de ketters van de nieven tijd
de ketters van de nieuwe tijd
meh theologisch erudiesen
met theologische eruditie
en d'onbeschrijfelijk' inkwiziese
en de onbeschrijfelijke inquisitie
 
De val van d'Aentwaerpse stede
De val van de Antwerpse stede
onder de sloeffe van de paus
onder de pantoffels van de paus
ebbe we not imol vergete
hebben we nooit helemaal vergeten
't zit nog in Bontshe en in Claus
het zit nog in Boontje en in Claus
we krege vuur, en veul tortuur
we kregen vuur, en veel tortuur
en spotgelach van de zjezuet
en spotgelach van de jezuet
di zag de vrucht van z'n ambiesen
die zag de vrucht van zijn ambitie
in d'onbeschrijfelijk' inkwiziese
in de onbeschrijfelijke inquisitie
 
De rijke burgers en de bazen
De rijke burgers en de bazen
a 't kruis van Rome nader kwam
toen het kruis van Rome nader kwam
pakten un biezen en un duite
pakten hun biezen en hun duiten
tot pracht en praal van Amsterdam
tot pracht en praal van Amsterdam
z'adde gelijk, ze bleve rijk
ze hadden gelijk, ze bleven rijk
en d'aerm sukkels bleven ier
en de arme sukkels bleven hier
in aende van een zuur tradiese
in handen van een zure traditie
die ongelofelijk' inkwizies
die ongelofelijke inquisitie
 
Dus vra 'k mij af wa da' z'ier viere
Dus vraag ik mij af wat ze hier vieren
de val van zuiders Nederland
de val van zuiders Nederland
is toch gin reden oem te zwiere
is toch geen reden om te zwieren
zet il da fist mor on de kaent
zet heel dat feest maar aan de kant
de bloem van 't laend, meh' ze verstaend
de bloem van het land, met z'n verstand
liet de Sinjoren in den braend
liet de Sinjoren in de brand
zoe weinig menselijke grase
zo weinig menselijke gratie
gefd mij gin rede tot palase
geeft mij geen reden tot versiering
 
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!