Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - De brug van Willebroek

Orig. "De brug van Willebroek"

Een "evergreen of Flemish folk music", zoals Wannes dit nummer zelf ooit noemde toen hij het eens samen met de rockgroep Zita Swoon opvoerde.
Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Fonetische transcriptie     
Nederlandse vertaling

De brug van Willebroek

De brug van Willebroek
Ik moest nor e fist ba de keuning
[ik moest nor fist ba d keuning]
Ik moest naar een feest bij de koning
intiemen dinee ba m thuis
[intiemn dinnee ba-j-m tuis]
intiem dinner bij hem thuis
dus vloog ek zoe fier as ne gieter
[dus vloog k zoe fier as n gietr]
dus vloog ik zo trots als een pauw
nor Laken in m'ne Rolls Royce
[nor Laakn in mn ...]
naar Laken in mijn Rolls Royce
 
'k zat vol meh' verfijnde visiene
[k-sat-fol m-frfijnd vizjen]
ik zat vol met verfijnde visioenen
prinsesse zoe wit as de maan
[pringsss zoe wit az-d maan]
prinsessen zo wit als de maan
mor ik vloekte den blink van m'n schene
[mor ik-floekt dn blink-fan mn schen]
maar ik vloekte de schoensmeer van mijn schoenen
et fist is ni deur kunne gaan
[t fist is ni deur kunn gaan]
het feest is niet door kunnen gaan
 
Refrein:
'k stoeng veur de brug van Willebroek
[kstoeng veur d bruch-fan willbroek]
Ik stond voor de brug van Willebroek
'k stoeng geblokkeerd on 't kanaal
[k stoeng gblokkeert ont kanaal]
ik stond geblokkeerd aan het kanaal
'k stoeng veur de brug van Willebroek
[kstoeng veur d bruch-fan willbroek]
ik stond voor de brug van Willebroek
monster van ijzer en staal
[mongstr van ijzr n staal]
monster van ijzer en staal
 
'k zag onderde schepe passere
[ksag-ongdrd scheep passeer]
ik zag honderden schepen passeren
auf wiedersehen how do you do
[auf wiedrzeen houwdejede]
auf wiedersehen how do you do
'k was ni oep di rendez-vous
[kwas ni-j-oeb-di ...]
ik was niet op die rendez-vous
want de brug van Willebroek was te
[want-t bruch-fan willbroek was te]
want de brug van Willebroek was toe
 
 
Zoe kreeg ek nen brief van Jane Fonda
[zoe kreeg k nn brief-fan dzjeen fonda]
Zo kreeg ik een brief van Jane Fonda
een beld van een vrou nor m'n art
[n blt-fan n vrou nor mn art]
een beeld van een vrouw naar mijn hart
of da'k nor eur villa wou kome
[ov-dak nor eur villa wou koom]
of ik naar haar villa wou komen
m'n stem ad eur zinne verward
[mn stm ad eur zinn vrwart]
mijn stem had haar zinnen verward
 
vervuld van de zwelste gedachte
[vrvult-fan d zwelst gdacht]
vervuld van de zwoelste gedachten
verliet ek m'n uis en m'n straat
[vrliet k mn uiz-n mn straat]
verliet ik mijn huis en mijn straat
mor Jane zit nog altijd te wachte
[mor dzjeen zit nog altijt t wacht]
maar Jane zit nog altijd te wachten
of ga ba een aender oem raad
[of-chaa ba-j-n aendr oem raat]
of gaat bij een ander om raad
 
(refrein)
 
Ik moest nor de Vlomse regering
[ik moest nor d vloms rgeering]
Ik moest naar de Vlaamse regering
der was nog e pltske vakaent
[dr was nog pltsk vakaent]
er was nog een plaatsje vacant
ba 't Vloms cultureel ministere
[bat-floms kultureel ministeer]
bij het Vlaams cultureel ministerie
oep d'ogste verdieping van 't laend
[oeb-dochst vrdieping vant laent]
op de hoogste verdieping van het land
 
ik zag mah al zitte glorire
[ik-sach ma-j-al zitt glorjeer]
ik zag mij al zitten gloriren
meh ope zwart geld in m'n aend
[m-j-op zwart-chlt in mn aent]
met hopen zwart geld in mijn hand
mor ik schi liever uit meh blagere
[mor ik schi lievr uit m blageer]
maar ik hou liever op met schertsen
'k zen alverwege gestraend
[ksn alvrweeg gstraent]
ik ben halverwege gestrand
 
(refrein)
 
En moet ek vr iwig vertrekke
[n moet k fr iwch frtrkk]
En moet ik voor eeuwig vertrekken
is 't meh' de schon liekes gedaan
[ist m t schon lieks-chdaan]
is het met de mooie liedjes gedaan
dan laat ek m'n leve ni rekke
[dan laat k mn leev ni rkk]
dan laat ik mijn leven niet rekken
ik maak mah gerid oem te gaan
[ik maak ma grit oem t gaan]
ik maak mij gereed om te gaan
 
en zou ek te laat arrivere
[n zou-w-k t laat arriveer]
en zou ik te laat arriveren
in otel Onze Lieven Ir
[in otl ongz lievn ir]
in hotel Onze Lieve Heer
dan weet ek me wel t'excusere
[dan weet k m wl tkskuzeer]
dan weet ik me wel te excuseren
ik zeg on den eilige Pier
[ik-sg on dn eilg pier]
ik zeg aan de heilige Petrus
 
(refrein)
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!