Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Ik eb m'n art geslote

Orig. "Ik heb mijn hart gesloten"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Ik eb m'n art geslote

Ik heb mijn hart gesloten
Tekst & muziek: W. Van de Velde
Nieuwe bewerking: W. Heynen
'k Zen al iwen onderwege
Ik ben al eeuwen onderweg
langs de strate van den tijd
langs de straten van de tijd
'k eb m'n goesting ni' gekrege
ik heb mijn zin niet gekregen
'k eb m'n zakke vol meh spijt
ik heb mijn zakken vol met spijt
ik verteer m'n levesdage
ik verteer mijn levensdagen
en ba niemand vind ek trost
en bij niemand vind ik troost
want m'n art eb ek gesloten
want mijn hart eb ik gesloten
en m'n ziel eb ek vermosd
en mijn ziel eb ik verspild
 
'k Vind gin woorde vr te klage
Ik vind geen woorden om te klagen
't is gin kweste van verdriet
het is geen kwestie van verdriet
't zen gin mense die me plage
het zijn geen mensen die me plagen
't is gin vrou die me verliet
het is geen vrouw die me verliet
et is allin mor iet vanbinne
het is alleen maar iets vanbinnen
da'k ni' ged eb gesoigneerd
dat ik niet goed heb verzorgd
't is m'n art da'k eb gesloten
het is mijn hart dat ik heb gesloten
en vrge' gerenneweerd
en voor altijd verknoeid
 
In de mist van alle dage
In de mist van alle dagen
dool ek rond gelak e spok
dool ik rond zoals een spook
wor norte moette ni' vrage
waar naartoe moet je niet vragen
want dor wond den duvel ok
want daar woont de duivel ook
en a 'k ieverans gon kloppe
en als ik ergens ga kloppen
dan is 't een verkirde port
dan is het een verkeerde poort
dus ik eb m'n art gesloten
dus ik heb mijn hart gesloten
en m'n ziel eb ek vermord
en mijn ziel heb ik vermoord
 
In de boekke van de wereld
In de boeken van de wereld
vind ek niks da me verlicht
vind ik niets dat me verlicht
et is de schuld ni' van de schrijvers
het is de schuld niet van de schrijvers
et leed oek ni on 't gedicht
het ligt ook niet aan het gedicht
mor de reden is te vinde
maar de reden is te vinden
in me leve zonder fist
in m'n leven zonder feest
in m'n art da 'k eb gestoken
in mijn hart dat ik heb gestoken
in 't gevang van m'ne gist
in de gevangenis van mijn geest
 
mor de reden is te vinde
maar de reden is te vinden
in me leve zonder fist
in m'n leven zonder feest
in m'n art da'k eb gestoken
in mijn hart dat ik heb gestoken
in 't gevang van m'ne gist
in de gevangenis van mijn geest
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!