Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Jozefin

Orig. "Jozefien"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Jozefin

Jozefien
Tekst & muziek: Frans Lamoen
Ik zen zoe verliefd ge zuld meschin vragen oep wie
Ik ben zo verliefd je zal misschien vragen op wie
natuurlak oep e maske lak gin twiden is te vinde
natuurlijk op een meisje zoals geen tweede is te vinden
zij it Jozefintshe mor ik nem eur ma chrie
zij heet Jozefientje maar ik noem haar ma chrie
alleman zeed et is oeprecht e stukske fantasie
iedereen zegt het is oprecht een stukje fantasie
en toch ee' ze mij genome tot euren uitverkore
en toch heeft ze mij genomen tot haar uitverkorene
"Charel," zee' ze, "ventshe blefd vr altijd mor ba mij"
"Charel," zei ze, "ventje blijf voor altijd maar bij mij"
'k eb ze ginne menuut ni mer uit me gedacht verlore
ik heb haar geen minuut meer uit m'n gedachten verloren
a' ge ze moest zing dan worde vast zjales oep mij
als je haar moest zien dan word je vast jaloers op mij
 
't Is nen allerfijnste snet
Het is een allerfijnste snoet
ze kan iedere man fixere
ze kan iedere man fixeren
en et lifste da' ze det
en het liefste dat ze doet
dad is den ilen dag posere
dat is de hele dag poseren
meh eur ogskes wijl ze zucht
met haar oogjes terwijl ze zucht
meh eur agelblaenke taende
met haar hagelblanke tanden
meh eur nsken in de loecht
met haar neusje in de lucht
en eur rokskes in eur aende
en haar rokjes in haar handen
 
Vruger was ze winkeldochter in een modezaak
Vroeger was ze winkeldochter in een modezaak
mor dad ee ni laenk geduurd ze von et interessaenter
maar dat heeft niet lang geduurd ze vond het interessanter
's aves te gon zinge, beste vrinde da was raak
's avonds te gaan zingen, beste vrienden dat was raak
als soubrette in 't cabaret vr 't openbaar vermaak
als soubrette in het cabaret voor het openbaar vermaak
daar was 't de gewonte meh' de klantshes mee te drinke
daar was het de gewoonte met de klantjes mee te drinken
alles wa' der over bleef da' dilde ze meh mij
alles wat er over bleef dat deelde ze met mij
vreg 'er soems nen tip oem wa champagne gon te drinke
vroeg er soms een kerel om wat champagne te gaan drinken
dan was 'er vr Chareltshe altijd e fleske bij
dan was er voor Chareltje altijd een flesje bij
 
En wannir z'in 't cabaret
En wanneer ze in het cabaret
eur liekes stoeng te zinge
haar liedjes stond te zingen
dan beleefde wij veul pret
dan beleefden wij veel pret
et was oem uit oe vel te springe
het was om uit je huid te springen
meh eur ogskes wijl ze zucht
met haar oogjes terwijl ze zucht
meh eur agelblaenke taende
met haar hagelblanke tanden
meh eur nsken in de loecht
met haar neusje in de lucht
en eur rokskes in eur aende
en haar rokjes in haar handen
 
Mor de lesten tijd de' Jozefin een bitshe dik
Maar de laatste tijd doet Jozefien een beetje dik
z'eed al zeker zevenonderd vrijers kunne krijge
ze heeft al zeker zevenhonderd vrijers kunnen krijgen
'k moet z'in d'og gon ouwe of ze spand me nog ne strik
ik moet haar in het oog gaan houden of ze spant me nog een strik
ze drageerd, ze koketteerd oep elken ogenblik
ze drageert, ze koketteert op elk ogenblik
is ze soems van zin oem later van me weg te lope
is ze soms van zin om later van me weg te lopen
moet ek eur verwensen eur verstote van m'n zij
moet ik haar verwensen haar verstoten van mijn zij
en de zuten aendel oep de Vogelemart verkope
en de zoete handel op de Vogelemarkt verkopen
nee 'k zen ginnen ezel, Jozefin die blefd ba mij
nee ik ben geen ezel, Jozefien die blijft bij mij
 
Ja ik weet da' gij eur ziet
Ja ik weet dat jij haar ziet
da' z'oe vast bevald menire
dat ze je vast bevalt meneren
et is e stukske dynamiet
het is een stukje dynamiet
ze kan iederin pleziere
ze kan iedereen plezieren
meh eur ogskes wijl ze zucht
met haar oogjes terwijl ze zucht
meh eur agelblaenke taende
met haar hagelblanke tanden
meh eur nsken in de loecht
met haar neusje in de lucht
en eur rokskes in eur aende
en haar rokjes in haar handen
 
1 reactie
Doederik 6 november 2018, 08:22
Blijkbor al deur Fraens Lamoen gezoenge :-)

http://www.destrangers.org/+antwerps/frans_lamoen/jozefientje.htm
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!