Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Ge moest et mor is wete

Orig. "Ge moest het maar eens weten"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Ge moest et mor is wete

Je moest het maar eens weten
Tekst & muziek: Ren Bertal
Ne vrind van mij is lest getroud
Een vriend van mij is onlangs getrouwd
a was al ogbejaard
hij was al hoogbejaard
en 't ouwelijk was gelak 'em zee
en het huwelijk was zoals hij zei
e paradijs oep aard
een paradijs op aarde
a was al vijfenzestig jaar
hij was al vijfenzestig jaar
ze vrouke twintig pas
z'n vrouwtje twintig pas
mor toch kwam 'er na krten tijd
maar toch kwam er na korte tijd
ne kleine wel te pas
een kindje wel te pas
en is di kleine ba mijne vrind
en is dat kind bij mijn vriend
oep zijne schot gezete
op zijn schoot gezeten
a ded of 't was z'neige kind
hij doet of het was z'n eigen kind
mor ge moest et mor is wete
maar je moest het maar eens weten
 
Wannir ge kennis ed gemokt
Wanneer je kennis hebt gemaakt
meh een frisse beremeid
met een frisse boeremeid
vraagd a' g'er is allin meh zijd
vraag wanneer je er eens alleen mee bent
a' g'er nen tijd meh vrijd
wanneer je er een tijd mee verkeert
a' g'is een waendeling goh' doeng
wanneer je eens een wandeling gaat doen
vr ne kus en nog wa mir
voor een kus en nog wat meer
dan wrd ze rod tot in eur aar
dan wordt ze rood tot in haar haar
en zeed "och neje menir
en zegt "och nee meneer
da' daerf ek ni, och lot me gerust
dat durf ik niet, och laat me gerust
ons meder moest et wete
mijn moeder moest het weten
ik eb nog not ne man gekust"
ik heb nog nooit een man gekust"
mor ge moest et mor is wete
maar je moest het maar eens weten
 
't Is tegewoordig toch wel iet
Het is tegenwoordig toch wel iets
meh wa stoef en meh wad air
met wat stof en met wat air
ge nae de mensen oep straat zie
je nu de mensen op straat ziet
iederin is miljonair
iedereen is miljonair
ze spelen acte de prsence
ze spelen acte de prsence
des aves oep caf
's avonds op caf
en in de dirste restaurants
en in de duurste restaurants
gebruike z'un diner
gebruiken ze hun diner
zo zegge ze, mor och god och hir
zo zeggen ze, maar och god och heer
goh thuis is zing wa da' z'ete
ga thuis eens zien wat ze eten
ne pekelering ja menir
een pekelharing ja meneer
want ge moest et mor is wete
want je moest het maar eens weten
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!