Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Stafke Fabri - Oep de Piottenbaerg

Orig. "Oep de Piottenbarg"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Oep de Piottenbaerg

Refrein:
Oep de Piottenbaerg, oep de Piottenbaerg
wor da 'k meh Marieken in et gras zat
oep de Piottenbaerg, oep de Piottenbaerg
zee' ze da' ze nae vr 't ist gekust had
ze vong et lakker, ze vong et fijn
ze vreg of da 't gin onderd kuskes koste zijn
ja ja ja
oep de Piottenbaerg, oep de Piottenbaerg
kustte wij een uur of drei
onderd kuskes oep een rij
toeng must zij nr uis wa was ekik blij
 
Marieken od nog not gekust da kost ek ni' verstaan
de stoemsten ber di zou nog zegge "da kan ni bestaan"
et was een echt schon joenk en ik mut zegge da' viel mee
't gebeurd ni alle dage da ne mens zo'n kaensken ee
oep de Piottenbaerg daar zee mijne kleine schat
da' zij van il eur leve nog ni echt gevreen ad
 
(refrein)
 
En swengst din avend lot Marie mij nog gin uur gerust
ze wild mor kusse en mor vrije 'k krijg eur ni' geblust
mijn lippe zen kapot en ik eb kramp in mijne mond
ik ou et ni mir langer vol dad is toch ni' gezond
den achterstaend van jare di zij in de liefden ee
wild zij nae meh mij in gon ale da' vald nog ni mee
 
Oep de Piottenbaerg, oep de Piottenbaerg
mut ekik mij verstoppe vr Marieke
oep de Piottenbaerg, oep de Piottenbaerg
want ik kan gi kuske ni mir rieke
kussen is lakker, kussen is fijn
mor 't mut vr mij dan toch gin onderd kire zijn
ja ja ja
Oep de Piottenbaerg, oep de Piottenbaerg
zukt Marie mij nog mor eej
'k stop mij weg em ek gezee
totda' zij ne nieve vrijer ee
totda' zij ne nieve vrijer ee
oep de Piottenbaerg
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!