Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - De couplette

Orig. "De coupletten"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

De couplette

De coupletten
De miste soorte chansonette
De meeste soorten chansonettes
da' goh' zoe al nen ilen tijd
dat gaat zo al een hele tijd
wrre gezoengen in couplette
worden gezongen in coupletten
en dus coupletsgewijs verspreid
en dus coupletsgewijs verspreid
nor noord en zuid en wijd en zijd
naar noord en zuid en wijd en zijd
mor liekes wrre gau vergete
maar liedjes worden gauw vergeten
en e couplet is gau vrbij
en een couplet is gauw voorbij
en snare zen zoe gau verslete
en snaren zijn zo gauw versleten
wie denkt der morge nog on mij?
wie denkt er morgen nog aan mij?
 
'k Steek da coupletshen in de stoof
Ik steek dat coupletje in de kachel
en 'k zing de volgende stroof
en ik zing de volgende strofe
 
Den ine zanger stoh te proenke
De ene zanger staat te pronken
in rod fluwil en Brugse kaent
in rood fluweel en Brugse kant
den aendere z'n liekes roenke
de andere zijn liedjes ronken
van sentiment en heimatlaend
van sentiment en heimatland
van uttekes on 't Noordzistraend
van hutjes aan het Noordzeestrand
toch kan dad ammol ni belette
toch kan dat allemaal niet beletten
dad un chansons in 't algemin
dat hun chansons in het algemeen
gemokt zen uit nen op couplette
gemaakt zijn uit een hoop coupletten
dad is een wet vr iederin
dat is een wet voor iedereen
 
'k Steek da coupletshen in de stoof
Ik steek dat coupletje in de kachel
en 'k zing de volgende stroof
en ik zing de volgende strofe
 
De miste zangers wille potte
De meeste zangers willen potten
vr eigen uis en goeie sier
voor eigen huis en goede sier
der zen oek muzikale zotte
er zijn ook muzikale gekken
die geve niks oem felle zwier
die geven niets om felle zwier
mor zinge mist vr un plezier
maar zingen meestal voor hun plezier
en der zen intellectuele
en er zijn intellectuelen
die geven et systeem z'n saus
die geven het systeem zijn saus
of wille volksoepleider spele
of willen volksopleider spelen
wie sprekt der nau nog van de paus?
wie spreekt er nu nog van de paus?
 
'k Steek da coupletshen in de stoof
Ik steek dat coupletje in de kachel
en 'k zing de volgende stroof
en ik zing de volgende strofe
 
A' ge bedenkt wa poeshenelle
Als je bedenkt welke marjonetten
als zanger deur de wreld gaan
als zanger door de wereld gaan
is et gemakkelijk te telle
is het gemakkelijk te tellen
oeveul coupletten er bestaan
hoeveel coupletten er bestaan
veul mir as koeie langst de baan
veel meer dan koeien langs de baan
toch gon de miste gau verlore
toch gaan de meeste gauw verlore
tusse de ploeie van den tijd
tussen de plooien van de tijd
of ze vervalle tot folklore
of ze vervallen tot folklore
of leuze in ne rassestrijd
of leuze in een rassenstrijd
 
'k Steek da coupletshen in de stoof
Ik steek dat coupletje in de kachel
en 'k zing de volgende stroof
en ik zing de volgende strofe
 
En oem den op nog te vergrote
En om de hoop nog te vergroten
stod ier ne zanger oep 't verog
staat hier een zanger op het verhoog
wild 'em vandaag nog ni' verstote
wil hem vandaag nog niet verstoten
lsterd nog wa nor z'n betog
luister nog een beetje naar zijn betoog
en lot z'n vlag nog wad oemog
en laat zijn vlag nog wat omhoog
want a wrd gau genoeg vergete
want hij wordt gauw genoeg vergeten
en ze couplet is gau vrbij
en z'n couplet is gauw voorbij
z'n snare zen zoe gau verslete
zijn snare zijn zo gauw versleten
en denkte morgen is on mij
en denk je morgen eens aan mij
 
Stekt dan m'n liekes in de stoof
Steek dan mijn liedjes in de kachel
en zingd de volgende stroof
en zing de volgende strofe
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!