Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Sammeke

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst  

Sammeke

Tekst & muziek: Stef Bef
Sammeke zit oep een speciale school
a is gelak ze zegge ne mongool
mor die benaming is kwetsend en ni schoên
Sammeken is gewoên buitegewoên
 
Refrein:
Sammeke was de wêreld mor lak gij 'em zie
Sammeke leêfde wij mor in ae fantasie
verliefd oep iederiên en niemand is gemiên
was alles mor zoe simpel as Sammeke
 
Sammeke kan ni tege z'n verlies
dus 'k laat 'em winne meh' de kleurewies
mor diê kleine is eigelijk ni' zoe stoem
der zen alted winners en verliezers mor wöroem?
 
(refrein)
 
Sammeken ee' ze ni echt oep een rij
de hormonen in z'n lijf zen vogelvrij
nept ongestraft in elke börst die dat 'em zie
dan wör ek altijd grung van zjaloezie
 
(refrein)
 
Sammeken ee' z'neige ni in d'aend
flötshetrek is toch overal plezaent
ik maak 'em wijs da' zoeiet echt ni kan
terwijl da 'k denk "da's toch den droêm van elke man"
 
(refrein)
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!