Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - De kuipersbaas

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

De kuipersbaas

Vrinde lsterd nor dees klucht
Vrienden luister naar deze klucht
ik zal et oe zinge meh' genucht
ik zal het je zingen met genoegen
e da ne kuiper oep nen tijd
hoe een kuiper op een keer
wier bedrogen al deur een meid
werd bedrogen al door een meid
die 'em beloofde twi dukate
die hij beloofde twee dukaten
vr ne nacht ba m te slape
om een nacht bij hem te slapen
 
Refrein:
Kom kom, lifste kom
Kom kom, liefste kom
twi dukate, twi dukate
twee dukaten, twee dukaten
kom kom, lifste kom
kom kom, liefste kom
twi dukaten is da ni bon?
twee dukaten is dat niet goed?
 
Mor dees meid was il getrou
Maar deze meid was heel getrouw
vertelde de zaak al on z'n vrou
vertelde de zaak al aan zijn vrouw
ik eb gin rust van aewe vent
ik heb geen rust van jouw vent
waar da 'k gaan sprekt 'em mij aan
waar ik ga spreekt hij mij aan
en a beloofd me twi dukate
en hij belooft me twee dukaten
vr ne nacht ba m te slape
om een nacht bij hem te slapen
 
(refrein)
 
De vrou die sprak "wel meid zwijgd stil
De vrouw die sprak "wel meid zwijg toch
en akkordeerd nor zijn wil
en geef toe aan zijn wil
ik zal oep ae slopkamer gaan
ik zal naar jouw slaapkamer gaan
vraagd wannir 'em kome kan"
vraag wanneer hij komen kan"
de meid die is vandaar getrede
de meid die is vandaar getreden
nor de kuiper meh' zute rede
naar de kuiper met zoete rede
 
(refrein)
 
's Nachs oemtrent de twelf uur
's Nachts omtrent twaalf uur
klopte de kuiper on de deur
klopte de kuiper aan de deur
z'n vrou veraenderden eur stem
zijn vrouw veranderde haar stem
zoegau as da' zij orden m
zogauw zij hem hoorde
"Baas komd gau in 't ledikaent
"Baas kom gauw in het ledikant
mijn vuur en licht is al verbraend"
mijn vuur en licht is al verbrand"
 
(refrein)
 
At 'em ze waerk ad gedaan
Toen hij z'n werk had gedaan
is 'em weeroem oepgestaan
is hij weerom opgestaan
a gaf de twi dukaten on eur
hij gaf de twee dukaten aan haar
a ad et spelleke nog ni deur
hij had het spelletje nog niet deur
"'k Wil in den doenkere gon strijke
"Ik wil in het donker wegvluchten
da mah gin gebure bekijke"
zodat mij geen buren kunnen zien"
 
(refrein)
 
De vrou die is nor uis gegaan
De vrouw die is naar huis gegaan
en 's morges vruug dan kwam eure man
en 's ochtends vroeg dan kwam haar man
ze kokte ne ketel shokkelat
ze kookte een ketel chocolade
meh suiker en eire delicat
met suiker en eieren delicaat
ze zee "da' zal ne man verstaerke
ze zei "dat zal een man versterken
di den ile nacht moet waerke"
die de hele nacht moet werken"
 
(refrein)
 
Vrouke gij verkwist mij geld
Vrouwtje jij verkwist mijn geld
al waerk ek 's nachs oek meh' geweld
al werk ik 's nachts ook met geweld
"Zwijgd gah mor stil m'ne lieve vrind
"Zwijg jij maar mijn lieve vriend
'k eb vandenacht oek geld verdind
ik heb deze nacht ook geld verdiend
zie dor zen de twi dukate
zie daar zijn de twee dukaten
die 'k verdinde meh bij te slape"
die ik verdiende met bij te slapen"
 
(refrein)
 
En orlof kuipers die gij zijt
En luister kuipers die jullie zijn
krpt toch ba gin joenge meid
kruip toch bij geen jonge meid
blefd toch ba oew eige wijf
blijf toch bij je eigen vrouw
dan verwachte gi gekijf
dan verwacht je geen gekijf
de joenge meiden emme streke
de jonge meiden hebben streken
z'elpen oe al in gebreke
ze helpen je al in gebreke
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!