Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Katastroof - Den bom in

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Den bom in

Wij spelde nae al dikkels
Wij speelden nu al vaak
oep den buiten of in 't stad
op het platteland of in Antwerpen
mor golle zeh-g-et stoemst publiek
maar jullie zijn het stomste publiek
da w'ot al emme g'ad
dat we ooit al hebben gehad
 
Een stelleke idiote
Een stelletje idioten
tesamen oep een rij
tesamen op een rij
en dan oek nog wad achterlijke
en dan ook nog wat achterlijke
trutte der nog bij
trutten er nog bij
 
Refrein:
Den bom in, den bom in
De pot op de pot op
kust allemol ons klote
kus allemaal onze kloten
wij zullen ier mor sple
wij zullen hier maar spelen
de bleinen oep ons pote
de blaren op onze handen
 
Zuiver vr 't plezier
Zuiver voor 't plezier
van nen op zakken in de zaal
van een hoop zakken in de zaal
kust allemol ons klote
kus allemaal onze kloten
den bom in allemaal
de pot op allemaal
 
 
Wij zinge alted vals
Wij zingen altijd vals
en ons muziek steld nikske veur
en onze muziek stelt niets voor
mor mense lak as golle
maar mensen zoals jullie
die ebbe da ni deur
die hebbe dat niet door
 
En golle vind eweige
En jullie vinden jezelf
misschin wrid intelligent
misschien erg intelligent
as ge repe kund van "Zuipe! zuipe!"
als je roepen kunt van "Zuipen! zuipen!"
zedde al content
zijn jullie al tevreden
 
(refrein)
 
Zie' da' dr nah is zitte
Zie dat daar nou eens zitten
't is zjust lak elke week
't is net als elke week
de prachtigste verzameling
de prachtigste verzameling
paljasse van de streek
paljassen van de streek
 
Da' da niks beters wet te doeng
Dat dat niets beters weet te doen
dr kan ek echt ni bij
daar kan ik echt niet bij
en da betold nog poeng
en dat betaalt nog poen
vr zo nen op vetzakkerij
voor zo'n hoop vetzakkerij
 
(refrein)
 
Wij emmen il den avend
Wij hebben de hele avond
onze nikkel afgedraaid
ons uit de naad gewerkt
ier zitte gin schon wijve
hier zitten geen mooie vrouwen
dus schi wij deruit
dus houden wij ermee op
 
Wij brenge wel een bisnummer
Wij brengen wel een bisnummer
tenminste denkte golle
tenminste dat denken jullie
mor wette gah wa wij zegge?
maar weet je wat wij zeggen?
wij zegge negabolle!
wij zeggen niets!
 
(refrein)
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!