Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - De klappeie - Ik ston ier in de rege

Orig. "De klappeiŽ - ik staan hier in de regen"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

De klappeie - Ik ston ier in de rege

De roddelaarster - ik sta hier in de regen
Der ging een meid oem water uit
Er ging een meid om water uit
des aves al zoe laat
's avonds al zo laat
der ging een meid oem water uit
er ging een meid om water uit
des aves al zoe laat
's avonds al zo laat
mor tung da' z'onder de wege kwam
maar toen ze onderweg was
dor lag 'er ne groÍten oÍp
lag er daar een grote hoop
en ze brak eure waterstoÍp
en ze brak haar waterstoop
 
en tung die meid nor uis tůekwam
en toen die meid naar huis toekwam
de bazinne die keek zoe zuur
de bazin die keek zo zuur
en tung die meid nor uis tůekwam
en toen die meid naar huis toekwam
de bazinne die keek zoe zuur
de bazin die keek zo zuur
is 't oemda 'kik er gebroken em
is het omdat ik gebroken heb
gebroke de waterstoÍp
gebroken de waterstoop
en der zen er nog veel te koÍp
en er zijn er nog veel te koop
 
bazinne zee ze, bazinne
bazin zei ze, bazin
bazinne gefd mij m'n uur
bazin geef mij mijn uur
bazinne zee ze, bazinne
bazin zei ze, bazin
bazinne gefd mij m'n uur
bazin geef mij mijn uur
die 'kik den iÍle winter laenk
die ik de hele winter lang
gewonnen eb al zoe zuur
gewonnen heb al zo zuur
en bazinne gefd mij m'n uur
en bazin geef mij mijn uur
 
wad ure wilde gij ebbe
welk uur wil jij hebben
wa' geld wilde gij dan
welk geld wil jij dan
wad ure wilde gah ebbe
welk uur wil jij hebben
wa' geld wilde gij dan
welk geld wil jij dan
is 't oemda' g'iÍl de winter laenk
is het omdat je heel de winter lang
geslapen ed ba m'ne man
geslapen hebt bij mijn man
en wad ure wilde gah dan
en welk uur wil jij dan
 
bazinne zee ze, bazinne
bazin zei ze, bazin
ge wet ni wa da' ge zegd
je weet niet wat je zegt
bazinne zee ze, bazinne
bazin zei ze, bazin
ge wet ni wa da' ge zegd
je weet niet wat je zegt
oemda' ge den iÍle winter laenk
omdat je de hele winter lang
geslapen ed bij de knecht
geslapen hebt bij de knecht
en ge wet ni wa da' ge zegd
en je weet niet wat je zegt
 
klappeie zee ze, klappeie
roddelaarster zei ze, roddelaarster
klappeien en klapt ni miÍr
roddelaarster spreek niet meer
klappeie zee ze, klappeie
roddelaarster zei ze, roddelaarster
klappeien en klapt ni miÍr
roddelaarster spreek niet meer
want a we tesamen on 't klappe gaan
want als we tesamen aan het praten gaan
verlieze we samen ons iÍr
verliezen we samen onze eer
en klappeien en klapt ni miÍr
en roddelaarster spreek niet meer
want a we tesamen on 't klappe gaan
want als we tesamen aan het praten gaan
verlieze we samen ons iÍr
verliezen we samen onze eer
en klappeien en klapt ni miÍr
en roddelaarster spreek niet meer
 
 
Ik ston ier in de rege
Ik sta hier in de regen
schoÍn lieve lot er mij in
mooi lief laat mij er in
ik ston ier in de rege
ik sta hier in de regen
schoÍn lieve lot er mij in
mooi lief laat mij er in
'k zal oe ni binne late
ik zal je niet binnen laten
ja fafalderala
ja fafalderala
'k zal oe ni binne laten
ik zal je niet binnen laten
ik laat er niemand in
ik laat er niemand in
 
die dochter in eur emmeke stoeng
die dochter in haar hemdje stond
ze liet de joenkman in
ze liet de jonkman in
die dochter in eur emmeke stoeng
die dochter in haar hemdje stond
ze liet de joenkman in
ze liet de jonkman in
ze liet 'em bove kome
ze liet hem boven komen
ja fafalderala
ja fafalderala
ze liet 'em bove komen
ze liet hem boven komen
oep eur slopkamerke
op haar slaapkamertje
 
diÍ vader tege die dochter sprak
die vader tegen die dochter sprak
wad oÍr ekik ier in uis
wat hoor ik hier in huis
diÍ vader tege die dochter sprak
die vader tegen die dochter sprak
wad oÍr ekik ier in uis
wat hoor ik hier in huis
och vader 't is ne kater
och vader het is een kater
ja fafalderala
ja fafalderala
och vader 't is e katerke
och vader het is een katertje
da speld al meh' de muis
dat speelt al met de muis
 
diÍ vader tege die dochter sprak
die vader tegen die dochter sprak
en pakt der mor ne stok
en neem er maar een stok
diÍ vader tege die dochter sprak
die vader tegen die dochter sprak
en pakt der mor ne stok
en neem er maar een stok
en slaagd der mor diÍ kater
en sla er maar die kater
ja fafalderala
ja fafalderala
en slaagd der mor da katerke
en sla er maar dat katertje
vanboven oep zijne kop
vanboven op zijn kop
 
och vader woroem zou 'k slage
och vader waarom zou ik slaan
da goh' der ni noÍdig zijn
dat gaat niet nodig zijn
och vader woroem zou 'k slage
och vader waarom zou ik slaan
da goh' der ni noÍdig zijn
dat gaat niet nodig zijn
ij zal wel uit z'neige
hij zal wel uit zichzelf
ja fafalderala
ja fafalderala
teruggon nor z'n uizeken
teruggaan naar zijn huisje
al meh' den iÍsten trein
al met de eerste trein
 
ij zal wel uit z'neige
hij zal wel uit zichzelf
ja fafalderala
ja fafalderala
teruggon nor z'n uizeken
teruggaan naar zijn huisje
al meh' den iÍsten trein
al met de eerste trein
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • Ų = de korte eu van stŲrm (storm) en lŲstere (luisteren)
  • ůe = de lange oe van zjalůes (jaloers) en bůer (boer)
  • en = zoals in biÍn (been) en groÍt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!