Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - Der is een zwaar bedrijvigad

Orig. "Er is een zwaar bedrijvigheid"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

Der is een zwaar bedrijvigad

Er is een zware bedrijvigheid
Tekst: Wannes Van de Velde
Muziek: trad.
Der is een zwaar bedrijvigad
Er is een zware bedrijvigheid
in Vlaanderen on gaenk
in Vlaanderen aan de gang
vral in de sinjorestad
vooral in de sinjorenstad
dor ziede dad al laenk
daar zie je dat al lang
der wrd nen baerg geld verdingd
er wordt een berg geld verdiend
en oek veul uitgegeve
en ook veel uitgegeven
wor a 't over ga wet et klenste kind
waar het over gaat weet het kleinste kind
't stod overal geschreve
het staat overal geschreven
 
De krtsige bedrijvigad
De koortsige bedrijvigheid
die g'ier te laende zie
die je hier te lande ziet
vervuld ne mens van 't buiteland
vervult een mens van het buitenland
meh bitter zjaloezie
met bittere jaloezie
we vieren ier e Rubbesjaar
we vieren hier een Rubensjaar
tot mirder ir en glore
tot meerdere eer en glorie
van de welbekende volksfantasie
van de welbekende volksfantasie
van Belgen en sinjore
van Belgen en sinjoren
 
Ge ziet 'em oep de venster staan
Je ziet hem op de venster staan
van iedere krddenier
van iedere kruidenier
a' g'in de kreg e pintshe vraagd
als je in de kroeg een pintje vraagt
ze tappe Rubbesbier
ze tappen Rubensbier
en draagde ginne Rubbesed
en draag je geen Rubenshoed
ge zeh ni in de mode
je bent niet in de mode
a' dad ier zoe vort goh make we nog mee
als dat hier zo voort gaat maken we nog mee
da Breughel wrd verbode
dat Breughel wordt verboden
 
Ne kaermis of e mosselfist
Een kermis of een mosselfeest
is ni mer Breugheliaans
is niet meer Breugheliaans
't god allemol oep ne Rubbeslist
het gaat allemaal op een Rubensleest
en zwijgd ons van Jordaens
en zwijg ons van Jordaens
we lachen is meh Jan Van Eyck
we lachen eens met Jan Van Eyck
da was ne primitieve
dat was een primitieve
en een dikke blaas lak Anton Van Dyck
en een dikke blaas zoals Anton Van Dyck
is ni nor ons believe
is niet naar ons believen
 
't Is Rubbes ier 't is Rubbes daar
Het is Rubens hier het is Rubens daar
den inige di teld
de enige die telt
en zee' der ine "'t is ni waar"
en zei er iemand "het is niet waar"
dan goeie w'em in 't Scheld
dan gooien we hem in de Schelde
en goh' de wreld vr de bijl
en gaat de wereld voor de bijl
deur boemmen en gewere
door bommen en geweren
a we mor creveren in Rubbes z'ne stijl
als we maar vergaan in Rubens' stijl
dan kan 't ons ni mer dere
dan kan het ons niet meer deren
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!