Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - In din tijd

Orig. "In dien tijd"

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

In din tijd

In die tijd
In din tijd ware we tege
In die tijd waren we tegen
tege staat en status quo
tegen staat en status quo
tegen eiligdoem en keuning
tegen heiligdom en koning
tege rijkswacht VMO
tegen rijkswacht VMO
in din tijd drege we truie
in die tijd droegen we truien
lange truien en nen baard
lange truien en een baard
mor vandaag draagd iedere pater
maar vandaag draagt iedere pater
de zjendaerm de zjeneraal
de gendarme de generaal
baard en trui gelak a 't niks is
baard en trui alsof het niets is
niemand denkt nog on schandaal
niemand denkt nog aan schandaal
 
In din tijd zogde gezichte
In die tijd zag je gezichten
meh nog kleur en lijnen oep
met nog kleur en lijnen op
en ge kost iemand erkenne
en je kon iemand herkennen
on z'n stem of z'ne kop
aan zijn stem of zijn hoofd
in din tijd adde w'een tronie
in die tijd hadden we een tronie
of een bakkes meh' gevuul
of een smoel met gevoel
mor vandaag zen de gezichte
maar vandaag zijn de gezichten
inen uniformen bel
n uniforme boel
lak de polletiek affiche
zoals de politieke affiche
meh' din blote ??konde smel
met die blote ??konde smoel
 
In din tijd worde betrokke
In die tijd was je betrokken
nau is alles ons gelijk
nu is alles ons gelijk
e da' z'ons zoe koeienere
hoe ze ons zo pesten
we zen braef gelak e lijk
we zijn braaf zoals een lijk
zie' de katten uit de bome
zie de katten uit de bomen
onzen tijd duur et nog wel
onze tijd duurt het nog wel
da' der na ons aender kome
dat er na ons anderen komen
da's de regel van et spel
dat is de regel van het spel
'k lig er echt ni' van te drome
ik lig er echt niet van te dromen
blaasd den bel dus mor nor d'el
blaas de boel dus maar naar de hel
 
En altijd dezelfde woorde
En altijd dezelfde woorde
in de culturelen brei
in de culturele brei
oep de radio kunde 't ore
op de radio kan je het horen
oek de kijkers zen erbij
ook de kijkers zijn erbij
eigentijds milieubewuster
eigentijds milieubewuster
of oemda we mense zijn
of omdat we mense zijn
lot ze vr mij paart mor steke
laat ze voor mijn part maar steken
il un nief realiteit
heel hun nieuwe realiteit
want ik kan ni' ge' geloven
want ik kan niet goed geloven
in oew uebermenschlichkeit
in je uebermenschlichkeit
 
Solidair zen, or ek repe
Solidair zijn, hoor ik roepen
brengd de waerkers on de macht
brengt de werkers aan de macht
lot den arbeider regere
laat de arbeider regeren
ten bewijze van z'n kracht
ten bewijze van zijn kracht
keerd z'eruit die stoute baze
keer ze eruit die stoute bazen
meh un eren en un joeng
met hun hoeren en hun kinderen
kamerade 't zal ni bate
kameraden het zal niet baten
't is gelijk wa da' ge zoeng
het maakt niet uit wat je zong
wie regeerd zen de menire
wie regeert zijn de meneren
meh' de wapes en de poeng
met de wapens en de poen
 
'k Ston te vleken en te vitte
Ik sta te vloeken en te vitten
lak nen ouwe liberaal
zoals een oude liberaal
en ik zing et ni mir zitte
en ik zie het niet meer zitten
'k zeg adieu on allemaal
ik zeg adieu aan allemaal
trekt de zon de wolken ope
trekt de zon de wolken open
boven onze vadergrond
boven onze vadergrond
vind ek stront meh ilder ope
vind ik stront met heelder hopen
grot en klein en kakelbont
groot en klein en kakelbont
in de velden en de stede
in de velden en de steden
tot plezier van m'nen ond
tot plezier van mijn hond
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!