Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - ABC

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

ABC

'k eb in e lieken oep 't alfabet
Ik heb in een liedje op het alfabet
den abc oep e rijke gezet
het abc op een rijtje gezet
letters en woorde tesame gebrocht
letters en woorden tesamen gebracht
en daarin wa belden en vörme gezocht
en daarin wat beelden en vormen gezocht
 
A is Amerika dad ons bestuurd
A is Amerika dat ons bestuurt
B is de boem die ons denke verzuurd
B is de bom die ons denken verzuurt
C is cultuur die in wette vergaad
C is cultuur die in wetten vergaat
en D zen de dieve die róepen óera
en D zijn de dieven die roepen hoera
 
E is et electoraal entre-nous
E is het electoraal entre-nous
F is finaences un zake gon góe
F is financiën hun zaken gaan goed
G is de gal diên ons arte vermoêrd
G is de gal die onze harten vermoord
en ash is den oenger diê klopt on de poêrt
en H is de honger die klopt aan de poort
 
I is den index wie kan der on uit
I is de index wie kan er aan uit
J is de jeugd die ne lóer wörd gedraaid
J is de jeugd die een loer wordt gedraaid
K is de kul diê ne mens degradeerd
K is de kul die een mens degradeert
en L is de luis die ons uis ??intekeerd
en L is de luis die ons huis ??intekeert
 
M is de macht die de mense verschrikt
M is de macht die de mensen verschrikt
N zen de nette wor da' z'oe meh strikt
N zijn de netten waar ze je mee strikt
O is den ouderdoem zonder pensioeng
O is de ouderdom zonder pensioen
en P is de poeng diên ad alles mag doeng
en P is de poen die alles mag doen
 
Q is me gat da 'k oep aanvraag vertoên
Q is m'n kont die ik op aanvraag vertoon
R is de rotzoei van stedelijk schoên
R is de rotzooi van stedelijk schoon
S is de staenk van 't systeem kameraad
S is de stank van het systeem kameraad
en T is den tram diê komd miêstal te laat
en T is de tram die komt meestal te laat
 
U is den uitweg diê niemand ni' vind
U is de uitweg die niemand vindt
V is de vijand diên iên oêg verblind
V is de vijand die één oog verblindt
W is de wil diên ons varder dóe' gaan
W is de wil die ons verder doet gaan
en X ??ston bekend ??worveur da we staan
en X ??staan bekend ??waarvoor we staan
 
Y is de yoechert diê d'arsene kuld
Y is de yoghurt die de hersenen kult
Z is de zanger diê pille verguld
Z is de zanger die pillen verguldt
en oek et einde van 't alfabet
en ook het einde van het alfabet
da' dikkels zoe vals oep muziek wörd gezet
dat vaak zo vals op muziek wordt gezet
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • ö = de korte eu van störm (storm) en löstere (luisteren)
  • óe = de lange oe van zjalóes (jaloers) en bóer (boer)
  • en = zoals in biên (been) en groêt (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!