Antwerps.be - alles over de Antwerpse taal

Aentwaerps Nederlands

Menu

... of dubbelklik op eender welk Antwerps woord op deze site!

Wannes Van de Velde - ABC

Ingetikt door Krommenaas
Antwerpse tekst     
Nederlandse vertaling

ABC

'k eb in e lieken oep 't alfabet
Ik heb in een liedje op het alfabet
den abc oep e rijke gezet
het abc op een rijtje gezet
letters en woorde tesame gebrocht
letters en woorden tesamen gebracht
en daarin wa belden en vrme gezocht
en daarin wat beelden en vormen gezocht
 
A is Amerika dad ons bestuurd
A is Amerika dat ons bestuurt
B is de boem die ons denke verzuurd
B is de bom die ons denken verzuurt
C is cultuur die in wette vergaad
C is cultuur die in wetten vergaat
en D zen de dieve die repen era
en D zijn de dieven die roepen hoera
 
E is et electoraal entre-nous
E is het electoraal entre-nous
F is finaences un zake gon ge
F is financin hun zaken gaan goed
G is de gal din ons arte vermord
G is de gal die onze harten vermoord
en ash is den oenger di klopt on de port
en H is de honger die klopt aan de poort
 
I is den index wie kan der on uit
I is de index wie kan er aan uit
J is de jeugd die ne ler wrd gedraaid
J is de jeugd die een loer wordt gedraaid
K is de kul di ne mens degradeerd
K is de kul die een mens degradeert
en L is de luis die ons uis ??intekeerd
en L is de luis die ons huis ??intekeert
 
M is de macht die de mense verschrikt
M is de macht die de mensen verschrikt
N zen de nette wor da' z'oe meh strikt
N zijn de netten waar ze je mee strikt
O is den ouderdoem zonder pensioeng
O is de ouderdom zonder pensioen
en P is de poeng din ad alles mag doeng
en P is de poen die alles mag doen
 
Q is me gat da 'k oep aanvraag verton
Q is m'n kont die ik op aanvraag vertoon
R is de rotzoei van stedelijk schon
R is de rotzooi van stedelijk schoon
S is de staenk van 't systeem kameraad
S is de stank van het systeem kameraad
en T is den tram di komd mistal te laat
en T is de tram die komt meestal te laat
 
U is den uitweg di niemand ni' vind
U is de uitweg die niemand vindt
V is de vijand din in og verblind
V is de vijand die n oog verblindt
W is de wil din ons varder de' gaan
W is de wil die ons verder doet gaan
en X ??ston bekend ??worveur da we staan
en X ??staan bekend ??waarvoor we staan
 
Y is de yoechert di d'arsene kuld
Y is de yoghurt die de hersenen kult
Z is de zanger di pille verguld
Z is de zanger die pillen verguldt
en oek et einde van 't alfabet
en ook het einde van het alfabet
da' dikkels zoe vals oep muziek wrd gezet
dat vaak zo vals op muziek wordt gezet
 
Reageer
Tips om Antwerps te schrijven:
  • ae = de scherpe a van Aentwaerpe en staerk (sterk)
  • aa = de platte a van naam en baard
  • = de korte eu van strm (storm) en lstere (luisteren)
  • e = de lange oe van zjales (jaloers) en ber (boer)
  • i en o = zoals in bin (been) en grot (groot)
  • De ei/ij van klein en wijn en de ui van kruis zoals in het Nederlands, hoewel ze anders klinken (ongeveer als "klaajn", "waajn" en "kroajs").
Lees meer over de Antwerpse spelling!